Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kontaktperson och kontaktfamilj

Vill du engagera dig i någon som behöver stöd och sociala kontakter? Bli kontaktperson eller kontaktfamilj.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen en eller ett par gånger i veckan. Tillsammans gör ni någon meningsfull aktivitet. Det kan handla om att stimulera till en aktiv fritid, hjälpa till i kontakten med myndigheter eller att fungera som en vuxen att prata med. Det kan också handla om att bryta en social isolering eller ett destruktivt beteende.

Kontaktfamilj​

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn/ungdom i ditt hem utvalda helger, vanligtvis varannan. Svårigheter i den egna familjen kan göra att en del barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron. Kontaktfamiljen avlastar och ger stöd i tillvaron samt möjlighet till kontakt med fler vuxna.

Hur blir jag kontaktperson eller kontaktfamilj?

Det krävs ingen särskild utbildning för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil social situation.

Alla kontaktfamiljer utreds noggrant av socialsekreterare. Det görs även kontroller i polis-, kronofogde-, och socialregister. Som kontaktfamilj får ni stöd i ert uppdrag samt en mindre ersättning. Ersättningen bestäms efter uppdragets omfattning och Kommunförbundets rekommendationer.


Uppdaterad 2017-10-31

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00