Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

God man, förvaltare, förmyndare

Överförmyndarnämnden

Den 1 januari 2015 gick Kävlinge kommun tillsammans med Burlöv, Lomma och Staffanstorps kommuner ihop i en gemensam organisation för handläggning av överförmyndarärenden. Lomma kommun är utsedd till värdkommun för den nya organisationen. Den gemensamma handläggningen påverkar inte den politiska organisationen och Kävlinge kommun har fortfarande en egen överförmyndarnämnd. Däremot sköts den dagliga handläggningen från Lomma.

I varje kommun ska finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som själva inte kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.

Det är Föräldrabalken som styr överförmyndarens verksamhet. Länsstyrelsen har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga besluten hos Tingsrätten. I överförmyndarnämnden i Kävlinge sitter 3 ledamöter och 3 ersättare.

För den som har behov av hjälp kan Kävlinge kommuns överförmyndarnämnd medverka till att en "god man", förvaltare eller förmyndare utses. Överförmyndaren kontrollerar att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Vill du hjälpa en medmänniska?

Kävlinge kommun söker efter nya goda män och förvaltare. Har du erfarenhet eller kan tänka dig att jobba med och för människor som behöver stöd och hjälp i olika ärenden. Anmäl ditt intresse för att bli god man.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2017-03-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00