Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Dödsboanmälan

Dödsboanmälan (förenklad bouppteckning) görs av socialtjänsten och ersätter bouppteckning om dödsboets tillgångar endast täcker begravningskostnaderna och det inte finns fast egendom eller tomträtt i dödsboet. Dödsboanmälan är kostnadsfri och ställs till skatteverket efter utredning av handläggare på socialtjänsten. Om fast egendom eller tomträtt ingår bland tillgångarna ska bouppteckning göras.

Begravningskostnad

Begravningskostnaden är prioriterad kostnad och betalas alltid i första hand. Det är därför viktigt att inte betala några räkningar förrän dödsboanmälan är gjord. Det är bra om man ringer direkt till fordringsägarna när en räkning kommer och begär tre månaders uppskov räknat från dödsdagen samt förklarar att tillgångar saknas och att en boutredning ska göras. OBS!​ Kom ihåg att stoppa autogiron.

Vem betalar begravningen?

I de fall då dödsboet helt eller delvis saknar tillgångar ska socialtjänsten meddelas innan kontakt tas med begravningsbyrån. Bistånd till kostnader för begravning kan utgå i de fall där dödsboets tillgångar tillsammans med andel i make/makas giftorättsgods inte är tillräckliga för att täcka en skälig kostnad för begravning. ​


Uppdaterad 2018-05-15