Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem

Vill du engagera dig och göra en insats för barn, ungdomar och vuxna som behöver stöd och hjälp?

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn, en ungdom eller en vuxen en eller ett par gånger i veckan. Tillsammans gör ni någon meningsfull aktivitet. Det kan handla om att stimulera till en aktiv fritid, hjälpa till i kontakten med myndigheter eller att fungera som en vuxen att prata med. Det kan också handla om att bryta en social isolering eller ett destruktivt beteende.

Kontaktfamilj​

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn/ungdom i ditt hem utvalda helger, vanligtvis varannan. Svårigheter i den egna familjen kan göra att en del barn och ungdomar för en längre eller kortare tid behöver en kontaktfamilj som de kan träffa, bo hos ibland eller på annat sätt ha som stöd i tillvaron. Kontaktfamiljen avlastar och ger stöd i tillvaron samt möjlighet till kontakt med fler vuxna.

Vill du bli kontaktperson eller kontaktfamilj?

Det krävs ingen särskild utbildning för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj men väl ett stort engagemang för andra människor och en egen stabil social situation.

Alla kontaktfamiljer utreds noggrant av socialsekreterare. Det görs även kontroller i polis-, kronofogde-, och socialregister. Som kontaktfamilj får ni stöd i ert uppdrag samt en mindre ersättning. Ersättningen bestäms efter uppdragets omfattning och Kommunförbundets rekommendationer.

Anmäl ditt intresse för att bli kontaktperson eller kontaktfamilj.

Familjehem​

Som familjehem ansvarar ni för att på ett tryggt sätt etablera ett barn eller en ungdom i samhället genom omvårdnad, fostran och stöttning. Det är viktigt att ni som familj lever i en stabil social situation och att det finns ett stort intresse och ett helhjärtat engagemang för barnet/ungdomen.  

Ett familjehem tar emot ett barn/ungdom under allt från några månader till flera år. Det krävs ingen särskild utbildning för uppdraget, i princip kan vem som helst bli familjehem. Däremot måste det finnas ett eget rum i hemmet för barnet/ungdomen.

Familjehemsvården är en mycket viktig och bra del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Det finns många orsaker till att barn placeras i familjehem. Gemensamt för alla placerade barn är att de för en kortare eller längre period inte kan bo hos sina biologiska föräldrar. Målet i de flesta fall är att barnet efter en tids boende i familjehem skall kunna flytta tillbaka till sina biologiska föräldrar. Det är viktigt att barnet har en regelbunden kontakt med sina biologiska föräldrar samt andra anhöriga under placeringen i familjehemmet.

Vill du och din familj bli familjehem?

Det är viktigt att först och främst noga tänka igenom beslutet att bli familjehem. Finns det utrymme, tid och möjlighet för ytterligare en familjemedlem? Det är viktigt att familjen lever i en stabil social situation och att det finns ett stort intresse samt ett helhjärtat engagemang för barn. Att vara familjehem ställer också krav på att ni kan arbeta i team tillsammans med personal från bland annat socialtjänst och skola kring barnet och barnets biologiska föräldrar och nätverk.

Innan placering görs en utredning som kan ta några månader. En socialsekreterare gör flera hembesök och utreder familjen med en djupintervju, det vill säga samtalar om barn, uppväxt, erfarenheter och förväntningar. Det gör också kontroller i social- och polisregister samt hos kronofogden och Försäkringskassan.

Efter godkännande görs en matchning mellan barn och familj för att säkerställa att placeringen blir lyckad. Matchningen görs utifrån till exempel ålder, bakgrund, intressen och behov. Alla placeringar sker i samråd med familjen.

Det krävs ingen särskild utbildning för uppdraget, i princip kan vem som helst bli familjehem. Familjehem får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning utifrån Svenska kommunförbundets rekommendationer och kommunen erbjuder handledning och utbildning åt er som familjehem.

Anmäl ditt intresse för att bli familjehem.


Uppdaterad 2017-02-01

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00