Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Äldreboende

Du som är äldre och/eller har ett funktionshinder och inte längre kan bo kvar i din bostad har möjlighet att ansökan om bistånd i form av särskilt boende.

Äldreboenden (somatiska)

Äldreboende är en boendeform för dig som på grund av somatiska (kroppsliga) besvär orsakat av ålder, sjukdom eller annat inte längre klarar dig hemma. Boende tillgodoser behov av omvårdnad, trygghet och gemenskap. Personal finns att tillgå dygnet runt. 

Äldreboende (somatiska)  finns på Billingshäll i Kävlinge och på Tallgården i Dösjebro.

Lägenheterna har egna badrum och trinetter och inom boendet finns tillgång till gemensamt kök och olika gemensamhetsutrymmen. På äldreboendet erbjuds du dagligen planerade gemensamma aktiviteter och varje vecka har du möjlighet till en timmes samvaro eller annan egen aktivitet med din kontaktman.

Demensboenden

Demensboende är en boendeform för dig som har en demenssjukdom som gör att du inte längre kan bo kvar hemma. Boendet ska tillgodose behov av omvårdnad, trygghet och gemenskap. Personal finns att tillgå dygnet runt.

I ett demensboende har omvårdnadspersonalen stora kunskaper och lång erfarenhet av att bemöta personer med demensdiagnos.

Demensboenden finns i Kävlinge och i Löddeköpinge.

Ansöka om särskilt boende

Ansökan görs till en biståndshandläggare som efter ett personligt möte beslutar, enligt Socialtjänstlagen, om behovet av äldreboende finns. Så här gör du en ansölan.

Lagen om valfrihet (LOV)

När du beviljats särskilt boende enligt socialtjänstlagen kan du välja vilket särskilda boende du vill bo i. Lagen om valfrihet (LOV) ger dig som kommuninvånare möjlighet att välja mellan olika alternativ vad gäller utförare av välfärdstjänster. Kävlinge kommun har valt att införa LOV för bland annat särskilt boende.

Vem kan du välja?

Information om de olika äldre- och demensboenden finns här på webbplatsen när de blivit godkända av kommunen. Informationen kan du också få i tryckt form av kommunens biståndshandläggare. Denna information ska underlätta inför ditt val av utförare.

Uppdaterad 2018-06-05