Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Förebyggande arbete

Kävlinge hemvård har sedan några år tillbaka lagt stor tonvikt på förebyggande arbete inom vård och omsorg.

Målsättningen med detta är att förebygga skador och ohälsa hos kommunens äldre, samt öka tryggheten för den enskilde.

Balansträning

Fallolyckor är ett stort samhällsproblem, de orsakar lidande för den enskilde och innebär kostnader för samhället.

Kävlinge kommun har sedan 2008 satsat på kostnadsfri balansträning i grupp. Träningen leds av två sjukgymnaster och syftar till att deltagarna ska förbättra sin balans och därmed minska risken för fallolyckor. En stor andel av de som hittills har medverkat i träningen har förbättrat sin balans efter avslutad träning.

Balansträning vänder sig till dig som är 65 år eller äldre, har nedsatt balans och/eller upplever rädsla för att falla samt går med eller utan hjälpmedel.

Välkommen att göra en intresseanmälan till ansvariga sjukgymnaster:

Leg. sjukgymnast
Maria Andersson
Telefon 046-73 97 07

Leg. sjukgymnast
Camilla Jönsson-Steen
Telefon 046-73 99 66

Dokumentet om mig

I häftet "Dokumentet om mig" kan du på några sidor berätta lite om dig själv och vad som är viktigt för dig. Dina uppgifter kan sen fungera som en vägledning för såväl anhöriga som vårdpersonal om du plötsligt en dag inte själv kan berätta hur du vill ha det. Tanken är att häftet ska fungera för alla, oavsett kulturell bakgrund, religion, sexuell läggning med mera.

"Dokumentet om mig" vänder sig inte bara till äldre, utan förhoppningen är att så många som möjligt, både unga, medelålders och äldre ska fylla i häftet.

Häfte finns att hämta på flera ställen i kommunen, bland annat på dagcentralerna, biblioteken, kommunhuset, vårdcentraler och apotek.

Häfte:  "Dokumentet om mig"PDF

Läkemedelsgenomgångar

Äldre kan ha ett stort antal läkemedel som kan ge upphov till ogynnsam påverkan på varandra, men även orsaka olika biverkningar.

Kävlinge hemvård har sedan år 2007 utfört läkemedelsgenomgångar hos de personer där kommunens sjuksköterskor är involverade i läkemedelshanteringen. Under en läkemedelsgenomgång går man tillsammans med apotek och läkare från primärvården igenom den enskildes medicinlista.


Uppdaterad 2016-06-28

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00