Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Avgifter

Hemtjänst och hemsjukvård kallas tillsammans hemvård.

Avgiften för hemvård betalas månadsvis, 12 månader om året. Räkningen skall betalas senast den siste i månaden. Även om du anlitar en annan utförare än kommunen ska avgiften betalas till kommunen.

Nivån på avgifter och förbehållsbelopp ändras varje år, när prisbasbeloppet ändras.
För 2017 är prisbasbeloppet 44 800 kr. Det innebär att den högsta avgift man kan betala för kommunal hemvård är 2013 kr/månad, den så kallade maxtaxan.

Vid bestämning av nivån på hemvårdsavgiften summeras timmarna för hemtjänst och hemsjukvård. Avgiften betalas per person.

Regionens frikort gäller inte i kommunens hemsjukvård.

Hemvård

Hemtjänst (omvårdnad), inklusive delegerad hemsjukvård

102 kr/timme

Hemsjukvård som utförs av legitimerad personal (sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut)

203 kr/dag med hemsjukvårdsinsats

Servicetjänster (städ och tvätt)

243 kr/timme

Trygghetstelefon

203 kr/mån

Hjälpmedelspaket, korttidshyra

152 kr/månad

 

Kost

Fullkostabonnemang

Gruppboende eller äldreboende

3000 kr/månad

 

Lunch/middag

Dagcentral

68 kr/portion

 

Dessert

Dagcentral

10 kr/portion

 

Näringsdryck

1 dryck/dag

140 kr/månad

 

Näringsdryck

2 drycker/dag

280 kr/månad

 

 

Dagverksamhet

Personer med demenshandikapp: 101 kr/dag, 19 kr av beloppet jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift.

Korttidsplatser

Korttidsenhet

167 kr/dygn**

Växelvård eller resursplats

167 kr/dygn**

Trygghetsplats

167 kr/dygn

 

** 67 kr av beloppet jämkas mot förbehållsbelopp och maxavgift.

Andra avgifter

Trygghetstelefon: 203 kr/mån och person
Byte av armband: 50 kr

Avgiften betalas ej om man har hemvård på hög nivå. Den prövas mot förbehållsbelopp och maxavgift.

Rätt att överklaga

Beslut om förbehållsbeloppets och avgiftens storlek kan överklagas. Information om hur man gör detta skickas ut tillsammans med avgiftsbeslutet.


Uppdaterad 2017-10-19

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00