Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är en metod för kommunen att pröva om ett företag eller en förening kan driva en helt eller delvis kommunalt finansierad verksamhet som ett alternativ till drift i egen regi.

Intentionen med konkurrensutsättningen är att använda konkurrensen som ett medel för att nå bättre kvalitet och högre effektivitet som är till nytta för konsumenterna.

Kävlinge kommun har konkurrensutsatt delar av sin verksamhet och det är lokalvården samt grönyte- och gatuskötseln i de västra kommundelarna.

Till hjälp har Kävlinge kommun tagit fram en konkurrenspolicy som talar om vilken metod kommunen använder när en konkurrensprövning ska göras. Kävlinge kommuns konkurrenspolicyPDF.

Kommunen har även infört valfrihetssystem för servicetjänster (städ och tvätt) samt särskilt boende inom hemvården. Det var den nya lagen om valfrihet (LOV) som skapade dessa förutsättningar för privata alternativ.

Uppdaterad 2017-12-21

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00