Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Inköp, regler och policy

Alla inköp och upphandlingar som kommunen gör ska ske i enlighet med LOU, lagen om offentlig upphandling (2007:1091) och LUF, lagen om upphandling inom områden vatten, energi, transporter och posttjänster (2007:1092).

LOU reglerar i detalj hur kommuner och andra aktörer som finansieras med allmänna medel ska agera när de köper varor, tjänster och entreprenader. 

Kävlinge kommun har tagit fram en inköpspolicy och den ska fungera som ett styrinstrument i inköpsprocessen att nå kommunens värdegrunder, uppsatta mål och strategier.

Kävlinge kommuns inköpspolicyPDF

Kommunens inköp ska sträva efter:

  • att utveckling sker i verksamheterna
  • en hög kvalitet på varorna och tjänsterna
  • minskade kostnader
  • att vara en attraktiv affärspartner
  • att utnyttja konkurrensmöjligheterna
  • att göra bra affärer där en god totalekonomi ska beaktas
  • att vara miljö och socialt anpassade

Kävlinge kommuns konkurrenspolicy talar om vilken metod kommunen använder sig av vid konkurrensprövning.

Kävlinge kommuns konkurrenspolicyPDF

Uppdaterad 2015-06-30

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00