Tyck till om Kävlinge kommun

Upphandling och inköp

Inköp och upphandlingar är ett av de viktigaste sätten för att minska anskaffningskostnaderna och se till att de ekonomiska förutsättningarna är goda i kommunen. De upphandlingar och avrop som görs i kommunen ska resultera i utveckling, högre kvalitet och minskade kostnader.

Varje inköp som görs till en offentlig myndighet ska ske i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) som bygger på EU-direktiv.

Kävlinge kommun gör inköp för ca 500 miljoner kronor per år och det handlar om varor, tjänster och entreprenader.

Samarbetet

Mellan Kävlinge kommun och upphandlingsenheten i Lund kommun finns det ett samarbetsavtal där Lunds kommun samordnar och genomför övergripande upphandlingar.

Kommunen samarbetar även med Kommunförbundet  Skåne,  SKL och andra kommuner i Skåne kring upphandlingsärenden och frågor där det finns samordningsmöjligheter men även upphandlingar av mer specifik karaktär.

Pågående/ aktuella upphandlingar via Visma TendSignlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2016-12-27

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00