Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Verksamhetskontroller

I kommunen finns ett 100-tal verksamheter som miljöavdelningen bedriver tillsyn på. Det kan vara allt från bensinstationer till plastfabriker med utsläpp till mark, luft och vatten.

Avdelningens arbete går ut på att minska verksamheternas miljöpåverkan och ersätta farliga kemikalier med mindre farliga produkter.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att den som är ansvarig för en verksamhet måste göra sin egen kontroll så att verksamheten inte orsakar skada på människa eller miljö. Det handlar om att tänka efter före så man vet hur risker och skador förebyggs.

För alla verksamhetsutövare gäller att egenkontrollen efterlevs. Egenkontrollen regleras i Miljöbalken (1998:808) och i Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll (FVE). I informationsbladet till höger beskrivs i stort vad dessa regelverk säger om egenkontroll.


Uppdaterad 2016-11-16

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00