Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Solarium

Det finns ett tydligt samband mellan solariesolande i unga år och hudcancer. Särskilt den maligna formen malignt melanom kopplas till solariesolning. Antalet fall av hudcancer har ökat markant under de senaste decennierna i hela Norden.

Ultraviolett strålning i solarier delas in i UVA- och UVB-strålning. Solarier har oftast en högre andel UVA än den naturliga solen. I Sverige får solarier maximalt motsvara UV-index 12, det vill säga tropisk sol. Det innebär att en ljushyad person kan bränna sig redan efter 10-15 minuter

Strålsäkerhetsmyndigheten avråder från att sola solariumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, i synnerhet personer under 18 år, personer med ljus och känslig hud och den som har många eller stora födelsemärken. Ju yngre du är, desto känsligare är huden.

Strålsäkerhetsmyndighetens råd om du trots allt solar i solarium:

  • Anpassa tiden i solariet efter din hudtyp och hur solkänslig du är.
  • Överskrid inte den rekommenderade soltiden!
  • Var noga med att följa det solningsschema eller den bruksanvisning som ska finnas tillgänglig vid solariet.
  • Använd inte solarium om du har solat ute i solen samma dag eller om det har gått mindre än två dygn sedan du senast solade.
  • Sola inte mer än fem minuter första gången.
  • Sola aldrig så att huden blir röd efteråt.
  • Sola inte i solarium i förebyggande syfte inför en utlandsresa. Det ger inte ett säkert skydd mot skador från solen.
  • Sök läkare om dina födelsemärken börjar klia, blöda, förändras eller växa.

Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar bestämmelser om solarier. Bestämmelserna innebär särskilda krav på information till solariekunderna och krav på att solarieägarna använder rätt utrustning.

Solarieverksamhet är anmälningspliktig enligt 10 § i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier.PDF


Uppdaterad 2017-12-08

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00