Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Köldmedier

EU har tagit fram lagstiftning om fluorerade växthusgaser (EG 842/2006). Dessa gaser påverkar klimatet negativt och används bland annat som köldmedier (HFC). Den lagstiftningen har fört med sig ändringar i den svenska lagstiftningen genom förordning om fluorerade växthusgaser och ämnen som bryter ned ozonskiktet (SFS 2007:846).

EU-lagstiftningen innebär att på alla stationära aggregat som innehåller 3 kg F-gaser (HFC) eller mer ska läckagekontroll göras återkommande. Det innebär alltså att även på aggregat i privata hushåll ska läckagekontroll göras.

Eftersom endast aggregat som innehåller minst 3 kg köldmedium omfattas av kravet påverkas dock få hushåll i praktiken. Även privatpersoner omfattas av certifieringskrav för att exempelvis installera värmepumpar.


Uppdaterad 2017-01-31

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00