Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Kemikalier

Vi vet att kemiska ämnen i arbets-, utomhus- och inomhusmiljön påverkar hälsan och miljön. Några procent av befolkningen har t ex för höga halter av kadmium i njurarna. PCB och bromerade flamskyddsmedel förekommer i bröstmjölk. En miljon svenskar har besvär som hänger samman med kemiska ämnen i inomhusmiljön. Idag finns det ca 30 000 kemiska ämnen som saluförs i Europa i volymer större än 1 ton per år. Många av dessa orsakar allvarliga skador på människors hälsa och i miljön. Det finns dessutom mycket bristfälliga kunskaper om många kemikaliers effekter på hälsa och miljö.

Den lokala tillsynen innebär kontroll av att kemiska produkter har rätt märkning och hanteras på rätt sätt. Den som hanterar kemiska produkter skall också ha kunskap om produkterna, dess farlighet och hur de skall lagras och hanteras. Det skall finnas en aktuell förteckning över de kemiska produkter som hanteras inom en verksamhet.


Uppdaterad 2017-01-31

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00