Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Miljö- och hälsoskydd

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön.

Tillstånd, regler och tillsyn

Kävlinge kommun arbetar med hälsoskyddsfrågor rörande inomhusmiljöproblem (som buller, fukt, mögel, radon, lukter och legionella), enskilda avloppsanläggningar, luft- och vattenkvalitet, strålning samt djurhållning inom detaljplanelagt område.

Hälsoskydd


Uppdaterad 2016-09-28