Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Kontaktperson enligt LSS och SoL

Till dig som vill kombinera studier/arbete med ett uppdrag som ledsagare, kontaktperson eller avlösare inom LSS och socialpsykiatrin.

Ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats som kan ges till en person som till följd av funktionsnedsättning behöver insatsen för att kunna genomföra enklare sociala aktiviteter. Men även för att bryta social isolering genom att exempelvis besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter/kulturlivet eller bara för att promenera.

Kontaktperson

Insatsen syftar till att erbjuda personen ett socialt komplement om han/hon saknar eller har få kontakter med anhöriga och/eller vänner och på så vis bryta den isolering som kan vara en följd av en funktionsnedsättning. Kontakten omfattar social samvaro, där kontaktpersonen är en medmänniska som stöttar personen att komma i kontakt med andra människor och att komma ut i samhället. Det krävs inga särskilda kvalifikationer för att bli kontaktperson.

Avlösarservice

Avlösarservice i hemmet ska göra det möjligt för anhöriga/föräldrar att få avlastning och kunna genomföra egna aktiviteter i eller utanför hemmet. Insatsen kan även vara en förutsättning för att föräldrar ska kunna ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon. Avlösarservice innebär att den person som får uppdraget som avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller vårdnadshavare. Insatsen ges i hemmet.

Kvalifikationer

För uppdraget som kontaktperson/ledsagare/avlösare krävs ingen särskild kompetens. Erfarenhet eller utbildning om olika funktionsnedsättningar kan i vissa fall vara önskvärt. Du som söker bör ha ett stort intresse av att arbeta med människor, vara lyhörd, ansvarsfull, förmåga att ta egna initiativ samt besitta en empatisk förmåga.

För samtliga ovanstående uppdrag utgår ett timbaserat arvode, och vid ledsagning samt kontaktperson utgår även ersättning för vissa omkostnader.

Vid intresse och mer information

Kontakta uppdragssamordnare vikarie Sara Olofsson på 046-73 92 51 eller sara.olofsson@kavlinge.se

Uppdaterad 2017-08-03

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00