Tyck till om Kävlinge kommun

Kontaktperson enligt LSS och SoL

Verksamheten LSS och socialpsykiatri söker kontakt-personer och kontaktfamiljer.

Kävlinge kommun söker kontaktpersoner till personer som beviljats insatsen enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt SoL inom området Socialpsykiatri. Uppdragets utformning i tidsåtgång styrs av det beslut personen med funktionsnedsättning fått beslutat av handläggare.

Arbetsuppgifter

Kontaktperson är en kompis/medmänniska med stort engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonen och personen med funktionsnedsättning förutsätts ha regelbunden kontakt med varandra. En kontaktperson ska vara en vän som ger råd och stöd i olika vardagssituationer och/eller någon som hjälper till att bryta den isolering som ofta är en följd av en funktionsnedsättning. Lämpliga aktiviteter utformas tillsammans med den enskilde

Kvalifikationer

För uppdraget som kontaktperson krävs ingen särskild kompetens. Erfarenhet eller utbildning om olika funktionsnedsättningar kan i vissa fall vara önskvärt. Du som söker bör ha ett stort intresse av att arbeta med människor, vara lyhörd, ansvarsfull, förmåga att ta egna initiativ samt besitta en empatisk förmåga.

Just nu söker vi i första hand efter personer i åldrarna 18 till 35 år. Vi ser gärna manliga sökande utifrån de insatsberättigades önskemål. Behov av kontaktpersoner är ständigt varierande så stämmer inte ovanstående in på dig är du välkommen att lämna en intresseanmälan.

Övrigt

Timavlöning. Tidsbegränsad anställning. Sista ansökningsdag: 2014-10-31

För mer information kontakta Uppdragssamordnare Carina Alfh på 046-73 92 51 eller  carina.alfh@kavlinge.se

Ansökan skickas till: carina.alfh@kavlinge.se

Eller:
LSS och socialpsykiatri i Kävlinge kommun
Uppdragssamordnare Carina Alfh
Kullagatan 2
244 80 Kävlinge

Uppdaterad 2016-10-07

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00