Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Kommunen som arbetsgivare

Kävlinge är en attraktiv boendekommun mitt i Öresundsregionen. Boenden med livskvalitet och möjligheter till ett gott liv gör att både invånare och företag trivs. Kävlinge ligger bra till och med snabba kommunikationer tar du dig enkelt hit från de största städerna i regionen.

Vårt fokus på utveckling och kvalitet är stort och ett kvitto på det är utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2015. Priset går till den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat.

Kommunen rymmer drygt 30 000 invånare och knappt 2000 anställda. Öppenhet, engagemang och utveckling är ledord som präglar vårt arbete.

Vår värdegrund

Värdeorden – Öppenhet, Engagemang, Utveckling - tydliggör vilka värderingar Kävlinge kommun står för. Orden ska genomsyras i det dagliga arbetet och påverkar hur medarbetare ger service, bemöter varandra och kommuninvånarna.

Öppenhet

Förtroende: Alla kan och vill. Vi delger varandra och vi visar tillit och känner tillit

Tydlighet: Vi har rak kommunikation och tydliga uppdrag

Mod: Vi vågar fråga, lyssna, svara och göra

Engagemang

Intresserade: Vi är närvarande, vi bryr oss och vi visar omtanke

Handlingskraftiga: Vi skapar mervärde och jobbar mot utsatta mål

Ansvarstagande: Vi bidrar till helheten och tar initiativ

Utveckling

Nyfikna: Vi tänker nytt, vi omprövar och är omvärldsorienterade

Resultatinriktade: Vi är fokuserade och målinriktade

Nyskapande: Vi verkar för ständiga förbättringar, men oftast i små steg

Vad betyder värdegrunden för våra medarbetare?

Lilian, utbildningssamordnare socialtjänsten

”Värdegrunden handlar om hur jag förhåller mig i mitt arbete till medarbetare, omsorgstagare och övriga medborgare. Inom socialtjänsten arbetar vi med människor som är beroende av vårt stöd. Ett stöd som ska ge dem möjlighet att skapa en vardag med god kvalitet och meningsfullhet. Eftersom vi jobbar med människor och för människor i en verksamhet som ska fungera dygnet runt så är bemötandefrågor ständigt aktuella och mycket viktiga för oss.” -

Lilian Gullberg, utbildningssamordnare socialtjänsten.

Johannes, förstekock på Billingshäll

”Det handlar om att våga vara ärlig och visa tillit. Att man har ett klimat med rak kommunikation där man vågar ställa frågor och göra misstag. Den miljön skapar möjlighet till utveckling. Det betyder även att man visar omtanke, vågar ta initiativ och visar intresse för det man gör. Att man vågar ta initiativ och är närvarande i sitt arbete är viktigt för det skapar ett mervärde för organisationen.”

Johannes Stål, förstekock Billingshäll.

Uppdaterad 2016-09-13

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00