Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Årets medarbetare, chef och aktivitet

Kävlinge kommun vill bli bättre på service och tillgänglighet. En del i det arbetet är att ta tillvara på och lyfta det du som invånare tycker fungerar bra i vår service. Med anledning av detta har kommunen infört ett belöningssystem där du kan nominera årets chef, årets medarbetare och årets aktivitet.

Nominera årets medarbetare, chef eller aktivitetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nominera senast den 30 april 2017.

– Det görs väldigt många bra insatser bland medarbetarna i vår organisation och vi tycker det är viktigt att lyfta fram och berätta om det, säger kommundirektör Mikael Persson.

Bedömning och urval av belöningar kommer att görs av en jury. Vinnarna för årets medarbetare och chef får ett bidrag till kompetenshöjande insatser, som till exempel en utbildningsresa eller kurs värt 10 000 kronor. Om vinnarna blir ett arbetslag eller grupp utgörs motsvarande pott av 25 000 kronor.

Vem kan nominera kandidater?

 • Kommuninvånare
 • Medarbetare i Kävlinge kommun
 • Chefer

Kategorier och kriterier för utmärkelserna

För varje kategori finns ett antal kriterier kopplade till kommunens ledningssystem. Kriterierna är formulerade för att vara öppna och övergripande och det är upp till den som nominerar att beskriva varför kriterierna anses vara uppfyllda.

Motiveringen måste vara tydlig och beskriva vad som uppnåtts och varför. Motiveringen måste också relatera till de kriterier som ställts upp för kategorin och bör innehålla 200-400 ord.

Exempel på nominering

Jag vill nominera Exempel Exempelsson till årets medarbetare i Kävlinge kommun. Jag anser att Exempel Exempelsson är en god ambassadör för Kävlinge kommun. Av Exempel Exempelsson blir jag alltid trevligt bemött. Exempel Exempelsson har ett stort engagemang som lärare/undersköterska/sjuksköterska/m m genom att….. 

Årets medarbetare

För att bli nominerad som kandidat bör personen uppfylla nedanstående kriterier:

 • Skapar arbetsglädje
 • Skapar kvalitet i service och tjänster
 • Bidrar till ständiga förbättringar
 • Visar goda resultat och måluppfyllelse
 • Har ett helhetsperspektiv i sitt arbete
 • Gjort insatser utöver det vanliga
 • Är en god ambassadör för Kävlinge kommuns gemensamma värdegrund

Det är inte tillåtet att nominera sig själv.

Årets chef

För att bli nominerad som kandidat bör personen uppfylla nedanstående kriterier:

 • Vägleder sina medarbetare mot gemensamma mål
 • Uppfyller kommunens chefspolicy
 • Skapar förutsättningar för att uppnå kvalitet i service och tjänster
 • Visar goda resultat och måluppfyllelse
 • Har ett helhetsperspektiv i sitt arbete
 • Gjort insatser utöver det vanliga
 • Är en god ambassadör för Kävlinge kommuns gemensamma värdegrund

Det är inte tillåtet att nominera sig själv.

Årets aktivitet

För att bli nominerad som kandidat bör personen eller arbetslaget/arbetsgruppen uppfyllt nedanstående kriterier:

 • Aktiviteten ska vara avslutad under året
 • Aktiviteten ska särskilt bidragit till måluppfyllelse av perspektivets övergripande mål

Bedömning

Bedömning utförs av en jury som sammanträder för att utvärdera inkomna nomineringar. Juryn består av ett urval av personer från olika delar av organisationen som ska uppnå konsensus i sina beslut. Medlemmar i juryn kan inte nomineras.

Uppdaterad 2017-03-27

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00