Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Näringslivsstrategi

Utkast till ny Näringslivsstrategi

I början av 2017 ska en ny Näringslivsstrategi för Kävlinge kommun beslutas för att sätta riktning för utveckling och planering för kommunens verksamhet.

Under Näringslivsdagen den 24 november 2016 diskuterades ett utkast till förslaget, de synpunkter som inkom under dagen kommer nu att sammanställas och arbetas in i strategin inför beslut.

Det finns fortfarande möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Via nedan länk kommer ni till föreliggande utkast. Synpunkterna mejlas till: naringsliv@kavlinge.se.

Ta del av utkast till ny NäringslivsstrategiPDF.

Kävlinge kommuns nuvarande Näringslivsstrategi

Kävlinge kommun har som målsättningen att skapa ett bra företagsklimat i kommunen och regionen. Det övergripande målet kan brytas ned i ett antal långsiktiga delmål:

  • Ett näringsliv i god balans mellan människor, natur och ekonomi.
  • Ökad tillväxt i befintliga företag.
  • Göra det attraktivt för företag att etablera sig i kommunen.
  • En ökad samverkan i Öresundsregionen.
  • Skapa hållbara relationer mellan kommunpolitiker, tjänstemän och näringslivsidkare.

Kävlinge kommuns näringslivsstrategiPDF.

Uppdaterad 2016-12-09

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00