Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Näringslivsstrategi

Ny näringslivsstrategi antagen av kommunstyrelsen 13 december 2017

Näringslivsstrategin är övergripande och anger mål och verksamhetsinriktning för perioden 2017-2022. Strategin har tagits fram i dialog med näringslivet och företagarorganisationer samt varit på remiss inom kommunens förvaltningsdelar och kommunala bolag.

Kävlinge kommuns Näringslivsstrategi

Syftet med näriringslivsstrategin är att skapa en gemensam och långsiktig strategi för arbetet med näringslivsfrågor för kommunens nämnder och bolag. Strategin är inriktad på att skapa goda förutsättningar för att etablera och driva företag i Kävlinge och att kommunens näringslivsarbete ska bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Utpekade strategiområden

  • Kulturella och kreativa näringar - KKN
  • Besöksnäringen
  • Event och arrangemang
  • Handeln
  • Hästnäringen
  • Mark- och exploatering

Kävlinge kommuns näringslivsstrategiPDF

Uppdaterad 2018-01-10

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00