Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Stöd i arbetssökandet

Arbete och integration på Lärcentrum rustar människor som står utanför arbetsmarknaden genom att erbjuda kunskap, verktyg och personligt stöd – för att därigenom ge individen ökade möjligheter till egen försörjning och minskat bidragsberoende från alla trygghetssystem.

Arbetsmarknadshandläggarna arbetar med att ge arbetslösa kommuninvånare som uppbär ekonomiskt bistånd extra stöd för att bli självförsörjande.

Exempel på insatser kan vara:

  • Kartläggning av individens situation och resurser för att komma vidare.
  • Planering av relevanta insatser.
  • Aktiv hjälp med arbetssökning och ansökningshandlingar.
  • Arbetsträning och praktik.
  • Friskvård och annan gruppverksamhet.

Våra framgångsfaktorer är det individuella stödet och ett positivt relationsbyggande. Vårt arbetssätt är flexibelt utifrån varje individs behov.

 


Uppdaterad 2017-06-15

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00