Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Konceptet Arbetsplats-ambassadör

Redan år 2001 hade Kävlinge Lärcentrum över tio års erfarenhet av att arbeta med långtids­sjukskrivna eller arbetslösa personer som trots många insatser i ”de normala arbetsmarknads-programmen” inte lyckades på sina praktikplatser eller med att få och/eller behålla ett arbete.

Förutom att utveckla nya metoder och insatser för dessa personer identifierades också behovet av att göra arbetsplatser mer öppna, tillåtande, hälsosammare och med större möjligheter till delaktighet för både anställda och personer i behov av praktik/arbetsträning. För detta behövdes utbildning för att förändra attityderna och värderingarna samt för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna. Det av ESF-rådet finansierade projekt Brännpunkt blev medlet för att nå målet - och sedan har det bara fortsatt.

Historik

2001-2005 utvecklades konceptet Arbetsplatsambassadör i ett av ESF-rådet finansierat utvecklingsprojekt i programmet Equal kallat Brännpunkt – Sociala företag i Kävlinge.
90 arbetsplatsambassadörer utbildades i Kävlinge.

Under 2006-2007 drevs ett kommunövergripande Växtkraft Mål 3-projekt i syfte att gemensamt utbilda ambassadörer i kommunerna Svalöv, Lund och Kävlinge.
45 arbetsplatsambassadörer utbildades.

2007 utbildade Kävlinge Lärcentrum 52 anställda på 26 kommunala arbetsmarknadsenheter från Pajala i norr till Malmö i söder i konceptet - så att de själva kunde utbilda arbetsplatsambassadörer i sitt geografiska område.

2009-2010 drevs ESF-projektet Ambassadörsutveckling i Skåne/Blekinge. Anställda på arbetsmarknadsenheterna i Bjuv, Hässleholm, Karlshamn, Trelleborg kommuner och Landskrona stad blev certifierade utbildare och utbildade i sin tur 106 arbetsplats-ambassadörer inom privata och offentliga arbetsplatser i sina respektive kommuner.

2009-2010 utbildades 6 Exempelföretag i Kävlinge kommun där alla anställda på arbetsplatsen är utbildade. Därefter har  ytterligare 4 Exempelföretag utbildats  i egen regi i vår kommun.

2011 genomfördes sex utbildningsomgångar i egen regi av kommunerna Trelleborg, Karlshamn, Landskrona stad och Kävlinge och minst 70 nya ambassadörer blev utbildade.

2011-2015 certifierade vi utbildare i bl.a. Uddevalla, Nynäshamn, Varberg, Vänersborg, Arboga, Malmö, Stenungsund, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Mellerud. Kommunerna kan nu rekrytera och utbilda sina egna arbetsplatsambassadörer. Totalt över 100 certifierade utbildare finns spridda över landet.

Arbetar du med människor på väg ut i eller tillbaka till arbetslivet? Behöver du praktikplatser med professionella handledare? Bli då certifierad utbildare! Läs om kursuppläggetPDF.

Vem kan bli ambassadör? 

Ambassadören är en oftast en vanlig anställd, ibland ledare, med ett brinnande intresse för människor och kan ses som ett stöd för både chefer och medarbetare när det gäller att:

  • i det dagliga arbetet verka för en god psykosocial arbetsmiljö och utveckla ”Den goda arbetsplatsen”
  • upptäcka tidiga signaler på att en medarbetare inte mår bra
  • upprätta bra introduktionsrutiner för nya medarbetare och praktikanter och vara ett extra stöd för medarbetare som är på väg tillbaka i arbete efter sjukskrivning
  • förmedla arbetsplatskulturen
  • förmedla idéer och lösningar inom nätverket av utbildade ambassadörer

Intresserad? Frågor? Varmt välkommen att kontakta oss!

Utbildningen: Maria Olander, konceptet Arbetsplatsambassadörs skapare och utbildningsansvarig, tel. 0709-73 90 93, maria.olander@kavlinge.se

Praktiska frågor eller intresseanmälan: Carina Sandelin, tel. 0709-73 90 20, carina.sandelin@kavlinge.se

Referenser? Både våra certifierade utbildare och utbildade arbetsplatsambassadörer bidrar gärna med sin syn på saken, kontakta oss för mer information. 


Uppdaterad 2017-08-16

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00