Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook

Vår utvecklingsstrategi

Kollage med bilder från Kävlinge kommuns verksamheter

Kävlinge kommun är en plats med ambitioner

En attraktiv boendekommun, mitt i en expansiv region, som erbjuder boenden med livskvalitet och möjligheter till ett gott liv. Vi strävar efter att bli Skånes bästa boendekommun. Vår  utvecklingsstrategi är en fortsättning på arbetet med bilden av Kävlinge. Med den vill vi samla kraften hos alla invånare, företagare, föreningar och den kommunala organisationen för att tillsammans lyfta kommunen. Syftet är att synliggöra den långsiktiga färdriktningen. Utvecklingsstrategin ska inspirera och utgör ett viktigt verktyg i planeringen för att utveckla kommunen som plats och den kommunala servicen.

Tre förhållningssätt som genomsyrar vårt arbete

Välkomnande

Kävlinge kommun är en plats där man känner sig välkommen. Det ska vara lätt som nyinflyttad att komma in i föreningslivets gemenskap och ätt för nya företagare att komma in i nätverken. Det handlar om kontakt, öppenhet, omsorg och vänlighet. Kävlinge kommun ska vara en kommun där man trivs och känner sig 100 % välkommen.

Nytänkande

Människor som samverkar och inspirerar varandra är en grogrund för att tänka nytt. Genom modet att tänka nytt vill vi hitta lösningar för att bättre tillgodose medborgarnas behov, oavsett om det handlar om nya funktioner, problemlösning eller annan service och utveckling.

Tillsammans

Att mötas ger möjligheter. Nätverk, samarbete och dialog är viktig byggstenar för utvecklingsarbetet. Kommunens plattformar för samverkan med näringsliv, föreningsliv och medborgarna bygger på aktivt deltagande från alla parter. Att bjuda in kommuninvånarna till dialog ger politiker och medborgare möjlighet att diskutera inriktningar och prioriteringar. Det handlar om att sträva efter att i tidigt skede inleda ett samtal, för att på så sätt förbereda
hållbara politiska beslut samt ge och ta emot råd och kunskap.

Fyra övergripande strategier

Kävlinge kommun har fyra övergripande strategier för att nå visionen och kommunens 20 kommunövergripande mål. Strategierna handlar om att se helheten och att skapa  konkurrenskraft på lång sikt både för kommunen som plats och för den kommunala servicen.

Nytänkande stadsutveckling

Stadsutveckling är en strategisk viktig och långsiktig process som påverkar stora delar av människornas vardagsmiljöer och aktiviteter. Kommunens invånare ska trivas i sina omgivningar, känna sig trygga och vi vill alla att det ska se snyggt ut.

Välkomnande entreprenörskap

Tillväxt och nya jobb skapas inte längre i de stora företagen utan av nytänkande entreprenörer och kreativa människor som startar företag. Med fortsatt hög tillväxt av boende finns en hög potential för nyföretagande. Ungas inträde på arbetsmarknaden är avgörande för en hållbar lokal arbetsmarknad och ett socialt hållbart samhälle. En viktig del för tillväxten i kommunen är besöksnäringen och särskilt shoppingturismen.

Tillsammans för en bra livsmiljö

Ett rikt kultur- och fritidsliv är värdefullt för kommuninvånarnas livskvalitet. Det bidrar också positivt till den sociala och ekonomiska utvecklingen av kommunen. En god boendemiljö med tillgång till fina naturvärden och attraktiva miljöer ökar kommunens attraktionskraft.

Välfärdstjänster i framkant

Invånarna förväntar sig hög kvalitet på den kommunala servicen. Vi har högt ställda förväntningar på alla våra verksamheter men här lyfter vi särskilt fram utbildningsområdet och vården för de äldre. Vårt kvalitetsarbete bedrivs systematiskt för att säkerställa att vi uppnår våra mål. Vi har en organisation som ständigt vill förbättra sitt arbete för att ge invånarna en hög kvalitet på service och tjänster.

Vår utvecklingsstrategiPDF

Uppdaterad 2016-09-29

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00