Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lokala säkerhetsnämnden

Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet till insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftskommun.

Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder under Miljödepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäckverket är politiker som bor i Kävlinge kommun. De är utsedda av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen.

Nämndens ordförande är Pia Almström, som är kommunalråd i Kävlinge kommun.

Lokala säkerhetsnämndens uppdrag är att:
• Säkerställa att allmänheten får information om det kärntekniska säkerhetsarbetet
• Hålla sig uppdaterade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs vid Barsebäcksverket
• Ha kunskap i hur beredskapen vid energiolyckor är utformad vid Barsebäcksverket.


Uppdaterad 2018-05-04