Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Lokala säkerhetsnämnden

Enligt svensk lag ska allmänheten ha möjlighet till insyn i det kärntekniska säkerhets- och strålskyddsarbetet. Därför finns det en lokal säkerhetsnämnd i varje kärnkraftskommun.

Lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäcks kärnkraftverk inrättades 1981 och lyder under Miljödepartementet. Ledamöterna i lokala säkerhetsnämnden vid Barsebäckverket är politiker som bor i Kävlinge kommun. De är utsedda av regeringen efter förslag från kommunstyrelsen.

Nämndens ordförande är Pia Almström, som är kommunalråd i Kävlinge kommun.

Lokala säkerhetsnämndens uppdrag är att:
• Säkerställa att allmänheten får information om det kärntekniska säkerhetsarbetet
• Hålla sig uppdaterade om det kärntekniska säkerhetsarbetet som utförs vid Barsebäcksverket
• Ha kunskap i hur beredskapen vid energiolyckor är utformad vid Barsebäcksverket.

Samråd med allmänheten 14 februari 2018

Inför ansökan om nytt miljötillstånd gällande nedmontering och rivning av Barsebäcksverket så kommer samråd med allmänheten att ske på kvällen den 14 februari 2018 på Järavallens konferensanläggning. Information om tid och anmälningsförfarande kommer uppdateras i början av året.


Uppdaterad 2017-12-28

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00