Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Första rivtaget på Tolvåkersområdet

Nu påbörjas rivningen av Tolvåkers förskola. Rivningen är det första steget i en omfattande förnyelse av Tolvåkersområdet som bland annat innefattar en ny förskola, totalrenovering av Tolvåkerskolan och en ny sporthall där Tolvåkersbadet idag står.

Under första rivtaget fanns barn från Tolvåkers förskola på plats tillsammans med bland andra Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande och Camilla Mårtensen, bildningsnämndens ordförande.

Under första rivtaget fanns barn från Tolvåkers förskola på plats tillsammans med bland andra Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande och Camilla Mårtensen, bildningsnämndens ordförande.

– Med rivningen drar vi igång en kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet. Under förarbetet har vi tittat på möjliga samarbetsvinster för att på bästa sätt utnyttja lokalerna utifrån de framtida behov som finns, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Förnyelse i etapper

Förnyelsen av Tolvåkersområdet väntas pågå under flera år framåt och delas in i fyra etapper:

Etapp 1: Rivning av Tolvåkers förskola

Rivningen av förskolan väntas vara klar under våren 2018. Hösten 2016 upptäcktes fuktskador på förskolan och det beslutades att riva och ersätta den med en helt nybyggd förskola.

Etapp 2: Ny förskola och nybyggd skola

Visionsbild på nya Tolvåkers förskola. Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Visionsbild på nya Tolvåkers förskola. Illustration: Arkitektgruppen i Malmö AB

Parallellt med byggnationen av nya Tolvåkers förskola byggs Söderparkskolan till med en ny byggnad som byggs ihop med Tolvåkerskolan.

Etapp 3: totalrenovering av Tolvåkerskolan

Efter att Söderparkskolan byggts till med en ny byggnad påbörjas en totalrenovering av Tolvåkerskolan. Renoveringen väntas ta cirka ett års tid och beräknas vara klar hösten 2020.

Etapp 4: badhuset rivs och ersätts av sporthall

Som avslutning rivs Tolvåkersbadet och ersätts med en ny sporthall som i sin tur ersätter den tillfälliga sporthallen som idag används i Löddeköpinge.

Mer om utvecklingen av Tolvåkersområdet
länk till annan webbplats

För mer information, kontakta:

Pia Almström
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0709-73 91 11
E-post: pia.almstrom@kavlinge.se

Jimmie Persson
Fastighetschef lokaler, KKB Fastigheter
Telefon: 046-28 73 177
E-post: jimmie.persson@kkb.se


Uppdaterad 2018-01-24

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00