Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Detta behandlades på miljö- och byggnadsnämnden 7 mars

Här är några av de ärenden som behandlades på miljö och byggnadsnämndens sammanträde.

Återrapportering Åsikt Kävlinge andra halvåret 2017

Totala antalet inkomna synpunkter under andra halvåret 2017 för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet var 14 stycken, en rejäl minskning jämfört med samma period 2016 då det inkom många synpunkter gällande ärendet med bensinmack i Dösjebro.

Handläggare har besvarat frågor inom 14 dagar till dem som önskat svar i 8 av 10 möjliga. De synpunkter som inte besvarats inom 14 dagar har berott på att ärendena var komplicerade

 

Fördelning av synpunkter ht 2017

 

 

Antal

 

 

%

 

 

Enhet/avdelning

 

  

 

Miljö och hälsoskydd

 

 

9

 

 

64,3

 

 

Plan och bygglov

 

 

5

 

 

35,7

 

 

Totalt

 

 

14

 

 

100

 


Statistik bygglovsavdelningen 2017

Nämnden fick information om bygglovsavdelningens ärendehantering under 2017. Sammanlagt behandlade bygglovsavdelningen 712 ärenden under 2017 jämfört med 615 ärenden 2016. Flest ärenden handlade om om- och tillbyggnad av enbostadshus samt bygglovsärenden gällande mur, plank, uterum, skärmtak etc. Se diagram som visar fördelningen av hanterade ärenden under 2017.

Uppdaterad 2018-05-09