Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Detta behandlades på miljö- och byggnadsnämnden 7 juni 2018

Här är ett referat från en av de informationspunkter som behandlades på miljö och byggnadsnämndens sammanträde.

Resultat från kvalitetsmätning, INSIKT

Göran Sandberg, samhällsbyggnadschef berättade om kvalitetsmätningen INSIKT som skickas ut årligen till det lokala näringslivet och som är en uppföljning av hur man uppfattar kommunens verksamheter.

Göran redogjorde för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter: bygglov, miljötillsyn och livsmedelskontroll och hur man mätt graden av tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Sammanfattningsvis har nämndens verksamheter ett bra resultat, både i förhållande till tidigare års mätningar och i förhållande till riket. Högst omdöme ges Bemötande, med index på 75. Övriga serviceområden har ett index på mellan 65-75. Sett till myndighetsområde ges Livsmedelskontroll högst betyg på 78.

Uppdaterad 2018-06-08