Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Utbildningssatsning för att hitta fler avvikelser

Socialtjänsten satsar på utbildningar för att uppmärksamma personalen vikten av att anmäla avvikelser som kan uppstå i den dagliga vården av patienter och brukare.

 - Alla som arbetar inom vården har en lagstadgad skyldighet att rapportera risker, missförhållanden och vårdskador. Det är viktigt att vi hela tiden granskar organisationen, rutiner och lär oss av våra misstag. Grunden är att vi är helt säkra på att all personal kan rapporteringsrutinerna. Sedan vi påbörjade satsningen att prata i våra olika arbetsgrupper om rutinerna för att anmäla avvikelser ser vi en trend att vi får in fler utredningar än tidigare, säger Ann-Chatrine Ewald, som är medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Efter en händelse gör kommunen en egen utredning för att se om avvikelsen ska anmälas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt Lex Sarah och Lex Maria. Utredningarna avslutas alltid med ett antal åtgärder, som ska förbättra verksamheten.

Parallellt med utbildningssatsningen kommer alla anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria publiceras på kommunens webbplats. Detta för att öka tillgängligheten och transparensen kring anmälningarna.

Läs mer om Lex Sarah och Lex Maria.

Uppdaterad 2017-11-03

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00