Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tyck till om ny cykelväg längs väg 108

En ny gång- och cykelväg ska byggas på väg 108 mellan Lund och Kävlinge längs sträckan Lackalänga – Rinnebäck. Onsdagen den 14 juni är du välkommen på samrådsmöte för att få information om och lämna dina synpunkter på förslaget.

Tid: onsdag 14 juni klockan 16.30–19.30
Plats: Lilla Kulturhuset Mejerigränden, Mejerigränden 3, Kävlinge

Under samrådsmötet finns Trafikverket på plats för att berätta om förslaget till vägplan med tillhörande underlag samt dess formella handläggning. Du får också tillfälle att lämna synpunkter.

Idag finns en befintlig cykelväg längs med väg 108 som slutar vid korsningen med väg 923. Den resterande vägen till Kävlinge tätort är blandtrafik och olämplig för oskyddade trafikanter. Syftet är därför att öka trafiksäkerheten genom att separera gång- och cykeltrafikanter från biltrafiken samt underlätta och öka andelen som väljer cykeln som transportmedel i framtiden. Den nya gång- och cykelvägen som ska byggas är cirka 2,7 kilometer mellan korsningen vid väg 923 och korsningen vid Kvarngatan i Kävlinge tätort.

Lämna synpunkter via post eller e-post

Du kan även lämna dina synpunkter på samrådsmaterialet via brev till Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 14 juli. Samrådsmaterialetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster finns tillgängligt på Trafikverkets webbplats från och med 2017-06-07.

Uppdaterad 2017-06-14