Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tolvåkersområdet byggs ut med ny idrottshall, förskola och skola

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet i Löddeköpinge väntar. I planerna finns en ny permanent idrottshall, en tillbyggnad av Tolvåkerskolan och en nybyggd förskola. Utvecklingen är kopplad till beslutet om att bygga ett badhus i den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge och sker parallellt med att Tolvåkersbadet stängs.

– Med beslutet om ett bad i Kävlinge faller alla bitar på plats. Nu kan vi börja jobba med att utveckla Tolvåkersområdet utifrån ett helhetsperspektiv, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Förslagen som tagits fram bygger på behov som bildningsnämnden har identifierat för verksamheten. Tolvåkersbadet föreslås byggas om till en permanent idrottshall med rekreationsmöjligheter som ersätter dagens tillfälliga idrottshall på Center Syd-området. Tolvåkerskolan, som idag är trångbodd, renoveras och byggs ut. Parallellt rivs den äldre delen av Söderparkskolan och byggs ihop med Tolvåkerskolan. I förslaget ingår även att riva och ersätta Tolvåkers förskola med en helt nybyggd förskola samt att se över möjligheterna att effektivisera användningen av ytorna för att få plats med en öppen förskola och fritidsgård.

Tekniska nämnden har nu i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag för hur området ska utvecklas.

Beslutet om en markanvisningstävling av Folkets park i Löddeköpinge är tills vidare uppskjutet.

– Det finns många behov att hänsyn till och oavsett vad vi väljer att göra med marken kommer föreningen Zwing it att behöva flytta. Vi för en dialog med dem om var och ser gärna att de i framtiden finns på Tolvåkersområdet. Exakt var och hur behöver vi titta vidare på, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Kopplat till befolkningsutvecklingen i de västra kommundelarna kommer kommunstyrelsen i kommande lokalförsörjningsplaner dessutom få i uppdrag att bevaka behovet av ett nytt bad även i Löddeköpinge.

Kommunstyrelsen fattade den 15 mars beslut om att bygga ett nytt badhus i Kävlinge.

Mer om utvecklingen av Tolvåkersområdet

Uppdaterad 2017-03-16