Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tillgängliggörandet av Kävlingeån påbörjad

Nu har tillgängliggörandet av Kävlingeån påbörjats för att underlätta för fiskare, kanotister och allmänheten att lättare nyttja ån. Den första etappen som görs vid sträcker sig från väg 108 fram till bron vid Storgatan i Kävlinge.

Kävlingeån

Kävlingeån.

Det är framförallt träd som bedöms som riskträd, dvs. när finns en risk att de faller ner i ån, som kommer att tas bort. Även träd som inte ligger i riktning med flödet och vissa grenar som växer ner i ån och börjar rota sig som också kommer att tas bort.

Arbetet gäller endast kommunal mark och sker i samråd med Löddeån-Kävlingeåns fiskevårdsområde för att ta största möjliga hänsyn till det biologiska livet. Det finns dispens från strandskyddet för de åtgärder som ska göras och dispenser kommer även att sökas för framtida åtgärder.

Nästa etapp som kommer att tillgängliggöras sträcker sig från Storgatan till Vikenområdet. Åtgärdsförslag håller på att framarbetas för sträckan och presenteras i mars.

Förutom gallringen planeras det även att bryggorna längs sträckan ska renoveras samt byggas ut. Under våren 2017 kommer även två solbänkar att sättas upp vid Måsängen.

En del av Tillsammans för en snygg och trygg kommun

Tillgängliggörandet är en del av satsningen ”Tillsammans för en snygg och trygg kommun” som syftar till att göra Kävlinge kommun till en snyggare och tryggare plats för människor som bor, arbetar eller besöker kommunen.

Uppdaterad 2018-04-09

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00