Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Starkt bokslut och goda resultat

Det ekonomiska resultatet för 2016 landar på 39,7 miljoner kronor. Flera viktiga investeringar gjordes under året, bland annat färdigställdes byggandet av Nyvångskolan i Löddeköpinge och renoveringen av Korsbackaskolan i Kävlinge. Befolkningen ökar och företagsklimatet är gott.

 – Återigen kan vi blicka tillbaka på ett år med ett gott ekonomiskt resultat. Alla nämnderna anpassar sig väl till givna ramar utan att tumma på kvaliteten, vilket ger oss en god grund att stå på inför framtiden, som vi vet kommer kräva fortsatt höga investeringar, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Under det gångna året gjordes investeringar för totalt 135,8 miljoner kronor. Verksamheten flyttade in på Nyvångsskolan i Löddeköpinge och Korsbackasskolans renovering i Kävlinge blev klar. På Vikenbadet i Furulund har akuta åtgärder genomförts. Årligt återkommande åtgärder har genomförts avseende kommunen VA-ledningar. Torget utanför lärcentrum i centrala Kävlinge håller på att byggas om och i mars 2017 invigs den helt nya förskolan i Stationsstaden.

God måluppfyllelse

I bokslutet görs även en uppföljning av de 20 politiska mål som är styrande under mandatperioden (2014-2018). Nämnderna arbetar med samtliga mål med målsättningen att de ska vara uppfyllda inom mandatperioden. Målen mäts med flera olika resultatmått som ger en indikation på i vilken grad måluppfyllelse nåtts.

– Kävlinge vill bli Skånes bästa boendekommun. Vår kommun är attraktiv, vi ser att befolkningen ökar trots relativt få nybyggda bostäder. 2016 påbörjades byggnationen i Stationsstaden, Kävlinges nya bostadsområde som på en 15-årsperiod förväntas ge 3 200 nya kommuninvånare. Det projektet tillsammans med kommunens andra byggplaner gör att befolkningsökningen förväntas fortsätta ligga högt, säger Pia Almström.

– Redan nu vi uppnått vårt mål att vara bland Sveriges 10 bästa kommuner i Svenskt Näringslivsranking. Vårt arbete med att utveckla service och bemötandet gentemot medborgare och företagare har varit en viktig faktor för att förbättra förutsättningarna för det lokala näringslivet.

Mer information

Mer om det preliminära bokslutet

Mer om aktuella byggprojekt

Uppdaterad 2017-02-17

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00