Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Sök eller nominera till kommunens priser

Nu är det dags att nominera dig själv eller någon annan till Friskvårdspriset, Kulturmiljöpriset, Ledarpriset, Miljöpriset samt Priset för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet. Sök eller nominera senast den 15 april.

Följande priser går nu att söka/nominera till (prissumma inom parantes):

Friskvårdspriset (13 500 kr)

Delas dels ut för särskilt uppmärksammade insatser inom friskvårdsområdet, dels för aktivt och engagerat arbete inom friskvård. Pristagaren ska vara eller ha varit bosatt eller verksam i kommunen eller ha särskild anknytning till kommunen. Priset kan också delas ut till föreningar.

Kulturmiljöpriset (27 000 kr)

Kulturmiljöpriset delas ut för värdefulla och för kommunen positiva och utvecklande insatser inom kulturområdet. Priset kan fås för litteratur, konst, musik, teater, dans, foto, film, journalistik, forskning, hembygdsvård och folkbildning. Vidare kan restaurering, om- och tillbyggnad samt nybyggnad av hus och trädgårds- eller landskapsmiljöer uppmärksammas eller andra därmed jämförbara områden. Priset kan tilldelas enskilda personer, juridiska personer och ideella föreningar som är eller har varit bosatta/ verksamma inom Kävlinge kommun eller har annan särskild anknytning till kommunen. Även objekt (till exempel en byggnad) inom kommunen kan tilldelas priset.

Ledarpriset (13 500 kr)

Delas ut som stöd och uppmuntran till förtjänt ledare, som är aktiv i en av bildningsnämnden registrerad förening.

Miljöpriset (13 500 kr)

Kävlinge kommuns miljöpris utdelas dels för särskilt uppmärksammade insatser inom miljövårdande områden dels för aktivt engagerat arbete inom miljövården.

Priset för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet (13 500 kr)

Priset delas ut för särskilt uppmärksammade insatser för att motverka våld, rasism, nazism och främlingsfientlighet inom Kävlinge kommun. Priset delas ut till en eller flera personer som är eller har varit bosatta eller verksamma i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen. Priset kan även delas ut till juridiska personer eller ideella föreningar verksamma i kommunen.

Priserna delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Mer information om priserna och hur du söker

Uppdaterad 2017-02-27

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00