Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Resultat Polisens trygghetsmätning 2016 Kävlinge kommun

Den faktiska brottsligheten i Kävlinge kommun är oförändrad jämfört med förra året. Trots det minskar den upplevda tryggheten bland invånarna. Det visar Polisens trygghetsmätning för polisregion Syd.

– Kävlinge fortsätter att vara en trygg kommun men upplevs trots det som otrygg av en del. Utifrån gemensamma insatser tillsammans med Polisen och andra aktörer arbetar vi redan idag för att öka den upplevda tryggheten och minska brottsligheten, säger Per Nordén, säkerhetschef.

Polisen genomför varje år en trygghetsmätning för respektive polisområde. 2016 års mätning visar att skillnaden ökar mellan människors upplevda trygghet och den faktiska utsattheten för brott. Det gäller både på regional nivå och lokalt i Kävlinge som visar ett försämrat resultat jämfört med förra året.

Tre problemindex sticker ut eller kvarstår jämfört med tidigare år i Kävlinge:

  • Trafik (främst fortkörning och buskörning)
  • Oro för inbrott i bostaden (särskilt i den västra delen av kommunen)
  • Kvinnor som antastas (särskilt i den östra delen av kommunen)

Kävlinge och Polisen tecknade gemensamt ett samverkansavtal och gemensamma medborgarlöften under 2016 för att öka den upplevda tryggheten och minska utsattheten för brott. Medborgarlöftena består av konkreta aktiviteter varav flera har koppling till de problemindex som invånarna upplever.

Trafik

Polisen kommer som en del av sitt medborgarlöfte att under 2017 genomföra minst en trafikinsats i veckan grundat på aktuell problembild från tips, underrättelser eller samtal med medborgare. Under året kommer också en ny digital trygghetsvandring med fokus på trafiken genomföras.

Oro för bostadsinbrott

Polis och kommun genomförde under 2016 en kampanj kring grannsamverkan och märkDNA för att minska antalet bostadsinbrott. Satsningen fortsätter under 2017 med minst två nya informationstillfällen.

Otrygghet/Kvinnor som antastas

Polis, kommun och räddningstjänst genomförde under 2016 trygghetsvandringar baserade på invånarnas synpunkter utifrån digitala trygghetsvandringar. Utifrån synpunkter har ett antal förslag på åtgärder har tagits fram och påbörjats. Förslagen rör bland annat utrensning av buskage och träd och bättre belysning kring gång- och cykelstigar samt tunnlar för att förbättra den upplevda tryggheten.

Resultat för Polisens trygghetsmätning 2016 polisområde södra Skånelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad 2017-02-08

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00