Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ansök om skolskjuts inför läsåret 2017/2018

Behöver ditt barn skolskjuts under nästa läsår? Ansök digitalt senast den 23 augusti.

Planeringen inför kommande läsår är igång och för att kunna dimensionera skolskjutsverksamheten behöver vi veta om ditt barn behöver skolskjuts. Kävlinge kommun har skickat ut en påminnelse per brev till de elever som har rätt till skolskjuts men inte har ansökt. Du ansöker digitalt här.

Ansökan är personlig, har du fler än ett barn i behov av skolskjuts behöver du göra en ansökan per barn. Detta gäller även om eleven tidigare varit berättigad till skolskjuts.

När du ansöker behöver du ange om ditt barn är inskrivet på fritidshem/fritidsklubb samt om ni önskar skolskjuts samtliga dagar eller endast vissa veckodagar. Om ditt barn har fritidshem/fritidsklubb erbjuds skolskjuts endast i anslutning till skoldagens slut. Det är inte tillåtet att först gå på fritids och därefter ta en senare skolskjuts hem.

Skolskjuts kan sökas av följande skäl

  • Avstånd mellan hem och skola (åk F-3: 2km, åk 4-6: 3km, åk 7-9: 4km)
  • Trafiksäkerhet (här kan du se vilka vägar som inte anses vara trafiksäkra färdvägar för elever i grundskolan)
  • Funktionsnedsättning (funktionsnedsättning som hindrar eleven från att ta sig till och från skolan på annat sätt)
  • Annan särskild orsak
  • Växelvis boende (elev som bor stadigvarande hos två vårdnadshavare inom kommunen, varav minst en vårdnadshavare bor inom skolans upptagningsområde kan ha rätt till skolskjuts från bägge adresserna om något av ovanstående krav uppfylls)

Så snart ansökan har beviljats skickas skolbusskort hem till eleven. Beslutet gäller under oförändrade förhållanden. Skollagen och gällande skolskjutsreglemente avgör rätten till skolskjuts, Kävlinge kommun förbehåller sig rätten att ändra fattat beslut om förutsättningarna ändrar sig.

Läs mer om skolskjuts

Uppdaterad 2017-08-11

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00