Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

På gång att byggas!

Det byggs för fullt runtom i kommunen. Här hittar du mer info om våra största aktuella byggprojekt.

Kävlinge

Seniorboende i kvarteret Kilen

Kvarteret Kilen

Bonum seniorboende bygger bostadsrätter och butikslokal i kvarteret Kilen, strax sydväst om kommunhuset. Totalt ett femtiotal lägenheter fördelade på fyra huskroppar ska byggas; ett  fyravåningshus samt tre hus med två-tre våningsplan. Beräknad säljstart våren 2018.

Centrala lägenheter

  • Er-Ho Bygg AB bygger 58 hyreslägenheter, varav åtta för LSS-boende, på tomten Trehörningen i korsningen Unionsgatan/Kvarngatan. Lägenheterna fördelas på tre hus med två-tre  våningsplan samt ett niovåningshus. Inflyttning 2018.
  • KKB fastigheter planerar att bygga bostäder och butikslokaler på tomten i hörnet Kvarngatan/Mårtensgatan. Förhandlingar pågår med en hyresintressent i lokalen i bottenplan, därefter ska cirka tretton bostäder byggas. I dagsläget finns ingen tidsplan för byggstart.

Elbelysta löparslingor i Högalidskogen

Den långa löparslingan i skogen, som ligger i anslutning till Högalids IP i västra Gryet, får under året elbelysning. Under våren sattes även informationstavlor upp på tre olika platser. Ny  ledvisning i form av färgade pilar har satts upp längs slingorna så att man lättare ska hitta i skogen.

Första spadtaget i Stationsstaden

Intill järnvägsstationen i Kävlinge ska cirka 1300 bostäder och lokaler för butiker och service byggas. Området väntas bli en levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder med plats för runt 3200 invånare.

Furulund

Pågatåg på Lommabanan

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

2020/2021 beräknas Pågatågstrafiken på Lommabanan vara igång, till dess ska  stationsområdet byggas om till en samlingspunkt för tåg- och busstrafik. Detaljplanearbetet är igång, efter sommaren kommer det finnas chans att tycka till om det förslag som tas fram. Det handlar till exempel om var cykelvägar och tunnlar ska anläggas. Inledningsvis kommer tågen gå en gång i timmen, i ett senare skede en gång i halvtimmen. Beräknad byggstart 2019.

Centrala hyresbostäder

KKB fastigheter planerar att köpa och riva lokalerna efter den tidigare Ica-butiken och bygga cirka 45 hyreslägenheter i tre våningar på marken. En överenskommelse om att köpa marken har nåtts med markägaren men innan byggandet kan påbörjas krävs ett godkännande av Lantmäteriet eftersom fastigheten behöver delas. Besked väntas hösten 2017, därefter
tas detaljplan fram.

Löddeköpinge

Tolvåkersområdet byggs ut med ny idrottshall, förskola och skola

En kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet väntar. Förslagen som tagits fram:

  • Tolvåkersbadet byggs om till en permanent idrottshall med rekreationsmöjligheter som ersätter dagens tillfälliga idrottshall på Handelsplats Center Syd-området. 
  • Tolvåkerskolan totalrenoveras. Parallellt rivs mellanstadiedelen av Söderparkskolan och en ny byggnad byggs och kopplas ihop med passager till både lågstadieskolan (Söderpark Nya) och Tolvåkerskolan.
  • Tolvåkers förskola rivs och ersätts med en helt nybyggd förskola. I förslaget ingår också att se över möjligheterna att effektivisera användningen av ytorna för att få plats med en öppen förskola och fritidsgård på området.

I dagsläget finns ingen tidsplan för byggstart. Härnäst ska ett beslutsunderlag för hur området ska utvecklas tas fram. Kopplat till befolkningsutvecklingen i de västra kommundelarna kommer kommunstyrelsen i kommande lokalförsörjningsplaner dessutom få i uppdrag att bevaka behovet av ett nytt bad även i Löddeköpinge.

Bostäder i Björkenäsparken

Mjöbäcks entreprenad bygger 57 bostadsrätter på den gamla ridhustomten i Björkenäsparken.
Tidigare har även 37 villor med bykaraktär byggts där. Beräknad inflyttning för de första bostadrätterna våren 2018.

Ny lekplats på Södervångsområdet

Den gamla lekplatsen ersätts i höst med en ny. Lekplatsen byggs i vikingatema för att påminna om den historiska kopplingen.

Barsebäcks by

Radhus, kedjehus och parhus

Mjöbäcks entreprenad bygger 69 radhus, kedjehus och parhus intill gården söder om montessoriskolan. Säljstart för etapp 1 våren 2017, beräknad byggstart hösten 2017.

Hyreslägenheter och bostadsrätter

  • Er-Ho Bygg AB bygger sju radhus med hyreslägenheter på marken där montessoriskolan idag bedriver verksamhet i moduler. Beräknad byggstart 2018. 
  • Tommy Nilsson Holding (Älvsbyhus) planerar att bygga cirka 40 bostadsrätter på stora tomter med friliggande villor i bostadsrättsform. Säljstart våren 2017, beräknad inflyttning för den första etappen om 13 bostadsrätter kvartal två 2018.

Övrigt

Inventering av kommunens fastighetsbestånd

En stor del av kommunens fastighetsbestånd är från 1960–70-talen och kommer att kräva omfattande investeringar framöver. Därför genomförs nu en övergripande inventering av lokalerna för att lokalisera om och i så fall vilka fastigheter som kräver djupare analyser.

Tillgängliggörande längs Kävlingeån

Utvalda platser längs ån får ökad framkomlighet under vårvintern. Ett arbete pågår också med att göra detsamma med fiskeplatserna.

Uppdaterad 2018-04-09

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.00
Tisdag 08.00 - 16.00
Onsdag 08.00 - 16.00
Torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER