Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Omfattande sanering till följd av vattenläcka på Lackalänga förskola

Lackalänga förskola i Furulund drabbades i förra veckan av en omfattande vattenläcka. Vid saneringen som påbörjades den här veckan påträffades förhöjda fuktnivåer i betongplattan samt asbest i de äldre golvmattorna. Arbetet stoppades omedelbart i avvaktan på utredning och sanering. Som försiktighetsåtgärd flyttas tre avdelningar till Stationsstadens förskola under tiden som saneringen pågår.

– Det bedöms inte vara någon risk att befinna sig i den oskadda delen av lokalerna under tiden saneringsarbetet pågår. Som en ren försiktighetsåtgärd väljer vi ändå att flytta berörda barn och personal under tiden som saneringen pågår, säger Marie Nilsson, chef för förskolorna.

Beslutet har tagits i enlighet med försiktighetsprincipen i Miljöbalken (2 Kap 3 §) och i samråd med kommunens miljöavdelning. Under onsdagen informerades personal och föräldrar om beslutet.

De tre avdelningarna som berörs flyttas till Stationsstadens förskola i Kävlinge redan vecka 13. Den nybyggda förskolan har tre tomma avdelningar som idag står tomma. Övriga två avdelningar på Lackalänga förskola som idag finns i moduler stannar i dem och berörs inte av flytten.

– Det här är den andra förskolan på kort tid där vi hittat förhöjda fuktnivåer. Det här är en jätteutmaning för oss, en stor del av fastighetsbeståndet är från 1960–70-talet och kommer framöver kräva omfattande investeringar. Parallellt med att vi nu hanterar den uppkomna situationen arbetar vi på att bli mer proaktiva. Sedan en tid tillbaka genomför vi en övergripande inventering av våra lokaler. Syftet är att lokalisera om det finns andra fastigheter där vi behöver genomföra djupare analyser, säger Berit Christensen, fastighetschef.

Då det finns misstankar om förhöjda fuktnivåer i fler delar av lokalerna kommer Anticimex nu att genomföra en större utredning av lokalerna för att bedöma deras status. Utredningen beräknas ta några veckor och efter att den gjorts kommer eventuella vidare åtgärder att vidtas. Det är i nuläget oklart när avdelningarna som flyttas kan komma tillbaka.

Uppdaterad 2017-03-23