Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Ny strategi för ökad valmöjlighet på bostadsmarknaden

Kävlinge ligger i en expansiv region och kommunen planerar för en ökande befolkning. Nu har en bostadsstrategi tagits fram, som innehåller målsättningar för bostadsförsörjningen.
– Även om kommunen inte bygger själv, ska vi verka för att de bostäder som efterfrågas och behövs blir byggda, säger Johanna Kaaman, samhällsstrateg.

Bostadsstrategin är en del i kommunens arbete med att vara en attraktiv boendekommun med bra bostäder och goda boendemiljöer. Den innehåller en kartläggning av hur boendemiljöerna inom kommunen ser ut idag.
– Vi har tittat på hur man bor i de olika orterna. Var bor många barn som kan tänkas vilja flytta hemifrån om 10 år? Var bor det äldre som kanske vill hitta ett annat slags boende om 10 år? De här kunskaperna hjälper kommunen att planera framåt på ett bra sätt, säger Johanna.

En viktig del av arbetet handlar om boendemångfald.
– Det ska vara möjligt att välja mellan olika slags bostäder på samma ort – som hyresrätter, bostadsrätter, villor, radhus och flerbostadshus. Boendemångfald kan i praktiken betyda att det finns möjlighet att bo kvar på orten eller i området när livet förändras. Exempelvis vid en separation är det kanske så att en part bor kvar i huset, medan den andra behöver en lägenhet på samma ort. Eller för äldre som vill kunna bo kvar på samma ort, men byta boendeform från hus till lägenhet eller särskilt boende, säger Johanna.

Vad händer i nästa steg?

– Bostadsstrategin genomgår nu en samrådsperiod fram till den 7 maj 2017. Sedan kommer vi arbeta vidare med den utifrån synpunkterna som kommer in, och därefter kommer kommunstyrelsen att besluta om strategin. Bostadsstrategin är en del i arbetet för att nå visionen om att Kävlinge ska bli Skånes bästa boendekommun år 2035, säger Johanna Kaaman.

Mer information om bostadsstrategin

Uppdaterad 2017-04-07