Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nu drar detaljplanearbetet igång för stationsområdet i Furulund

Jimmie Simonsen är detaljplanechef och vet vad som pågår.

Hej Jimmie, vad händer vid stationsområdet i Furulund?

- Ett politiskt beslut har tagits om att sätta igång planprocessen och mitt jobb blir nu att arbeta fram en detaljplan för hur allting ska se ut. Det handlar t.ex. om var cykelvägar och tunnlar ska anläggas.

När kommer medborgarna att få tycka till om detaljplanen? 

- Efter sommaren förväntas samrådstiden börja och då blir det ett samrådsmöte där invånarna får chans att ta del av förslaget och ytterligare information om projektet. Under den perioden har alla möjlighet att skicka in sina synpunkter i form av ett yttrande som sen hanteras i den fortsatta planprocessen.

När kommer det att ske några fysiska förändringar vid stationsområdet?

- Inga förändringar kommer att göras förrän detaljplanen vunnit lagakraft. Planerad byggstart är 2019 och 2020 beräknas Pågatågstrafiken på Lommabanan vara igång.   

Lila pågatåg

Foto: Karl-Johan Hjertström/Skånetrafiken

Uppdaterad 2017-03-03

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00