Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Nationell brukarundersökning om kvaliteten i äldreomsorgen

Socialstyrelsens årliga nationella brukarundersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” har nu sänts ut till alla personer över 65 år som har hemtjänst/servicelägenhet eller bor i särskilt boende.

- De äldres uppfattning om hur hemvården i Kävlinge utför tjänsterna är vår viktigaste kunskapskälla för att utveckla verksamheten. Hög svarsfrekvens ger oss större underlag för analys och vi är därför tacksamma om alla berörda tar sig tid att besvara enkäten, säger Annsofie Thuresson, Socialnämndens ordförande.

Även du som närstående kan bidra till en hög svarsfrekvens genom att vara behjälpliga om den enskilde så önskar.

Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen genomfört årliga brukarundersökningar till äldre sedan år 2008. Brukarundersökningens resultat ingår som en betydande del i "Öppna jämförelser" som Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Socialstyrelsen tar fram.

Brukarundersökningen är också en av de delar som ligger till grund för Socialstyrelsens webbverktyg  "Äldreguiden" länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där man kan jämföra olika kommuner och äldreomsorgsenheter inom kommuner.

Vill du veta mer om bakgrunden och ta del av tidigare års resultat se Socialstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialtjänsten i Kävlinge gör årligen egna kvalitetsrapporter som finns tillgängliga på Kävlinge kommuns hemsida. Ta gärna del av kvalitetsrapporterna

Uppdaterad 2017-04-06