Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kävlinge i topp vid granskning av öppenhet

Kävlinge kommun hamnar i toppskiktet i Undervakas granskning av hur kommuner lever upp till offentlighetsprincipen. I undersökningen granskades hur bra landets kommuner är på att lämna ut handlingar vid förfrågningar.

Med 7,1 i index är Kävlinge en av de kommuner som är bäst i landet vad gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att både allmänheten och media har rätt till insyn och information om myndigheters verksamheter. Som en del av undersökningen har 580 handlingar begärts ut och cirka tusen offentligt anställda har fått svara på en enkät.

Granskningen genomfördes med följande variabler:

  • Utlämnande i elektronisk form
  • Skyndsamt utlämnande
  • Avgifter för utlämnande
  • Publicering av diarium
  • Service- och kunskapsnivå

Variablerna har sedan vägts samman i ett index som visar på graden av öppenhet och transparens i de undersökta myndigheterna.

Kävlinge arbetar aktivt med att öka tillgängligheten till handlingar. I vårt webbdiarium har du möjlighet att söka efter handlingar införda efter 13 november 2014. På vår webbplats har du också möjlighet att ta del av mötesprotokoll från nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

För att veta mer om Kävlinge kommuns arbete för ökad öppenhet och transparens, kontakta Mats Svedberg, kanslichef.   

Fullständig rapport i Undervakas Öppenhetsindex 2017 hittar du härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad 2017-08-02

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00