Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Information angående att en av kommunens lärare har koppling till nazister

Uppdatering 2017-03-29

Kävlinge kommun tar starkt avstånd från nazism och våldsbejakande ideologier. Återigen vill kommunen poängtera att vi tar den uppkomna situationen på största allvar och har förståelse för att ärendet väcker mycket känslor och tankar, inte minst hos elever och föräldrar.

Den senaste veckan har kommunen fått in ny information om den aktuella lärarens uttalanden i olika medier. Kommunen kan inte värdera den informationen just nu utan vill avvakta Skolinspektionens utredning och kommunens egen granskning.

Det råder grundlagsfäst åsikts- och yttrandefrihet i Sverige, vilket innebär att en medarbetare i princip kan tycka och tänka vad hen vill så länge det inte går ut över det professionella uppdraget. Skollagen är dock tydlig; skolans uppdrag är att säkerställa att undervisningen vilar på en demokratisk grund. Det är ett komplicerat ärende och kommunen kommer att ta hjälp av arbetsrättsjuridisk kompetens. Läraren är inte på plats på skolan.

Uppdatering 2017-03-23

Kävlinge kommun har de senaste två dagarna fått in flera frågor och synpunkter gällande ärendet och kommunens ställningstagande. Därför vill kommunen göra följande förtydligande: 

Kävlinge kommun tar starkt avstånd från nazism och våldsbejakande ideologier. Kommunen tar den uppkomna situationen på största allvar och har förståelse för att ärendet väcker mycket känslor och tankar. Just nu inväntar kommunen Skolinspektionens utredning. Dessutom gör Kävlinge kommun som arbetsgivare en granskning av olika aspekter i ärendet.

Uppdatering 2017-03-21

Med anledning av medias rapportering gällande en lärare på en av kommunens skolor som har koppling till nazister, vill kommunen förtydliga följande:

Kävlinge kommuns skolor arbetar aktivt med värdegrundsfrågor. Det betyder att skolans värderingar ska genomsyras av allas lika värde, så att alla elever kan känna sig trygga, sedda och hörda.

Som arbetsgivare har kommunen inte rätt att ha synpunkter på en anställds politiska ställningstagande så länge det inte påverkar det professionella uppdraget.

Kävlinge kommun har hamnat i svår situation där hänsyn måste tas till medarbetares privata yttrande- och åsiktsfrihet samtidigt som kommunen ska säkerställa en verksamhet som tydligt ska vila på demokratiska principer.

Det som framkommit i media är självklart bekymmersamt, men i nuläget är det skolans bedömning att den aktuella läraren har kompetens att fullfölja sitt uppdrag.

Uppdaterad 2017-03-29

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00