Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Höjd arrendeavgift för kolonilotter

Arrendeavgifterna för kolonilotter i Östra koloniområdet i Kävlinge kommer att höjas. Man beräknar öka avgiften till cirka 6,70 kronor per kvadratmeter arrenderad tomt.

Anledningen till prishöjningen är att kommunens kostnader för skötsel och drift av Östra koloniområdet i Kävlinge är högre än intäkterna. Arrendet ska därför anpassas för att täcka utgifterna. Beslut om prishöjningen togs av tekniska nämnden 14 september 2016.

Ett informationsbrev har gått ut till berörda parter och under hösten 2017 kommer ett avtalsförslag för nytt arrende att skickas ut. Du som arrenderar idag erbjuds att fortsätta enligt det nya avtalet.

Uppdaterad 2017-06-28

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00