Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Första spadtaget i Stationsstaden

Intill järnvägsstationen i Kävlinge ska cirka 1300 bostäder och lokaler för butiker och service byggas. Området väntas bli en levande stadsdel med ett varierat utbud av bostäder med plats för runt 3200 invånare.

Badhus för familjer, motionärer och föreningar

Den nya anläggningen ska innehålla relaxavdelning, läkare, gym och café. Badhuset är tänkt att rikta sig till familjer, föreningar och motionärer och ska ersätta Tolvåkersbadet och Vikenbadet.
Utredningar som gjorts har konstaterat att de har nått sin tekniska livslängd, upplevs som slitna och ofräscha samt erbjuder för lite bassängtider. Ambitionen är dock att båda ska hållas öppna under byggtiden för det nya badet som väntas stå klart om ungefär fem år. Placeringen i Kävlinge har valts utifrån att där finns flest invånare i närområdet samtidigt som det idag är den plats som har de bästa kollektiva förbindelserna med övriga orter i kommunen. För att förbättra tillgängligheten från övriga orter i kommunen föreslås att de kollektiva kommunikationsmöjligheterna till stationsområdet i Kävlinge ses över inför öppnandet. Det ska göras med hänsyn till badets öppettider och simklubbarnas behov.

Planeringen för cirka 400–500 bostäder är igång

  • KKB fastigheter har köpt två tomter. Cirka 75 bostäder ska byggas i hörnet Västra Långgatan/ Föreningsgatan, arbetet med att projektera fastigheten pågår för fullt. På tomten intill det kommande medborgarhuset planeras det för ett hundratal bostäder. Byggstarten för dem är tänkt att ske efter att medborgarhuset har börjat byggas.
  • Wästbygg har köpt en tomt där de planerar att bygga cirka 65 lägenheter och femton radhus, sannolikt bostadsrätter, samt butikslokaler i bottenplan. Beräknad säljstart våren 2018, beräknad byggstart hösten 2018.
  • Midroc har köpt en tomt där de planerar att bygga flerbostadshus, sannolikt bostadsrätter,  samt butikslokaler i bottenplan ut mot det nya Östra stationstorget. Möjlig byggstart sommaren 2018.
  • Er-Ho Bygg AB har köpt två tomter där de planerar att bygga cirka 100–150 hyreslägenheter. Beräknad byggstart 2019.
  • BoKlok har köpt två tomter där de planerar att bygga radhus i tvåplan. I dagsläget finns ingen tidsplan för byggstart.

Äldreboende med inriktning sport och spa

Attendo bygger Lyckliga gatan, ett modernt äldreboende med ljusa lägenheter och inriktningen sport och spa. Välbefinnande och hälsa står i fokus och boendet får ett gym med möjlighet till träning individuellt eller i grupp. Boendets spa inbjuder till avkoppling i form av exempelvis varma bad, massage och kroppsvårdsbehandlingar. Beräknad inflyttning våren 2018.

Kombinerat medborgarhus och bibliotek

Förberedelser pågår inför byggandet av ett kombinerat medborgarhus och bibliotek. I dagsläget finns ingen tidsplan för byggstart. Vad som kommer ske med nuvarande bibliotek och kommunhus är i nuläget oklart.

Silon rivs

Själva rivningen inleds under våren, planen är att byggnaden ska vara helt borta efter  sommaren. Vad som ska ske på marken är i dagsläget oklart.

En upphandling pågår för att anlägga den första etappen av infrastruktur i området, till exempel vattenledningar och gator. I samband med anläggandet kommer stadsparken
Kaptenens park att iordningsställas grovt för att i ett senare skede få stigar, lekplatser
och liknande. Arbetet påbörjas troligen efter sommaren och pågår under cirka ett år. Därefter kan bostäder börja byggas.

Mer om aktuella byggprojekt

Uppdaterad 2017-07-13

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.00
Tisdag 08.00 - 16.00
Onsdag 08.00 - 16.00
Torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER