Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förslag till nytt badhus och parallell kraftfull utveckling av Tolvåkersområdet

Kvintetten, det vill säga den politiska majoriteten i Kävlinge kommun, har bestämt sig för att lägga fram ett förslag till beslut i kommunstyrelsen den 15 mars om ett nytt badhus i Stationsstaden, Kävlinge. Parallellt planeras för en kraftfull utveckling av Tolvåkersområdet i Löddeköpinge.

Om förslaget

Våren 2016 presenterades ett politiskt förslag att ersätta Tolvåkersbadet och Vikenbadet med en badanläggning i Kävlinge. Förslaget drogs tillbaka och har sedan dess kompletterats med studiebesök och fördjupningar. I det nya förslaget har hänsyn tagits till de åsikter som inkommit.

Utgångspunkter för badet är att det ska rikta sig till familjer, föreningar och motionärer och ha relaxavdelning, läktare, gym och entré/café. Hänsyn ska tas till tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och anläggningen ska ha bästa möjliga energi- och miljöstandard.

Bättre kollektiva kommunikationsmöjligheter

Placeringen har valts utifrån att där finns flest invånare i närområdet samtidigt som det idag är den plats som har de bästa kollektiva förbindelserna med övriga orter i kommunen. Badet kommer också bli en väsentlig del i den småstad som håller på att utvecklas i Kävlinge genom byggandet av Stationsstaden.

För att göra tillgängligheten från övriga orter i kommunen ännu bättre föreslås att de kollektiva kommunikationsmöjligheterna till stationsområdet i Kävlinge ytterligare ses över inför öppnandet. Hänsyn ska då tas till badets öppettider och simklubbarnas behov. Vidare ska tillgänglighetsaspekter som tillfartsvägar, parkeringsplatser och gång- och cykelstråk finnas med i projekteringsarbetet.

Kraftfull utveckling av Tolvåkersområdet

I Löddeköpinge planeras parallellt en kraftfull förnyelse av Tolvåkersområdet med inriktning på en ny förskola, en ny skola och upprustning av befintliga skollokaler samt en tillbyggnad av ny idrottshall med rekreationsmöjligheter. Kopplat till befolkningsutvecklingen i de västra kommundelarna föreslås kommunstyrelsen i kommande lokalförsörjningsplaner dessutom få i uppdrag att bevaka behovet av ett nytt bad även i Löddeköpinge.

Mer om förslaget

Uppdaterad 2017-03-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00