Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Förbättrade betyg och fler godkända elever – trots missat mål

2011 påbörjades utvecklingsprojektet Framtidens skola med målet att Kävlinge kommun inom fem år skulle vara bland de tjugo bästa skolkommunerna i landet enligt Sveriges Kommuner och Landstings ranking. Nu är det dags att summera hur det gått.

– 2016 landar vi på plats 51. Vi satte ett högt mål och nådde inte riktigt dit men det beror på att många andra kommuner också har förbättrat sina resultat rejält. Hos eleverna har  utvecklingen varit positiv och betygen har förbättrats, säger Barbro Börjesson, skolchef.

Sedan projektet inleddes har andelen elever som uppnår de nationella målen i samtliga ämnen ökat. Fler är behöriga till gymnasiet och fler uppnår minst godkänd nivå i ämnesproven i årskurs nio.

– Kommunens niondeklassare placerar sig högt i Sverige. När det gäller meritvärdet landar våra niondeklassare på ett meritvärde på 241,1 (plats 22). 93,9 procent är behöriga till ett yrkesprogram (plats 28), och 85,7 procent uppnår kunskapsmålen i alla ämnen (plats 30), säger
Barbro Börjesson.

Nu går projektet in i nästa fas. Åtgärder som bidragit till förbättringar har utvärderats, till exempel gemensamma kompetensinsatser, regelbundna rektorsträffar och ett utvecklat samarbete mellan lärarna.

– Projektet blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet, där vi även fortsätter med våra fokusområden, avslutar Barbro Börjesson.

Fokusområden fortsätter sätta riktningen

Varje år har rektorerna tillsammans med skolchefen identifierat ett antal fokusområden att utveckla och förbättra under kommande år. Till exempel undervisningens kvalité, digitala lärmedel, förbättrade lärmiljöer och satsningar på matematik och svenska. Såhär går det till:

Dialog – vad behöver göras?

Projektledaren för satsningen intervjuar ledningen på skolan för att identifiera var skolan befinner sig i fokusområdet.

Kontrakt – hur ser nuläget ut?

Rektor och projektledare enas om och skriver ett kontrakt gällande nuläget för fokusområdet.

Uppföljning – hur har det gått?

Året därpå utvärderar projektledare och skolchef hur det har gått för skolorna inom  fokusområdet.

Kävlinges resultat i SKL:S rankning

2011: 94 - Framtidens skola drar igång
2012: 34
2013: 40
2014: 58
2015: 46
2016: 51 - Framtidens skola avslutas och går över i fas 2.0

Framtidens skola 2.0 tar form

Var är vi och var ska vi? Vad och hur gör vi? Och hur blev det? När  Framtidens skola nu går in i nästa fas handlar mycket om att säkerställa kvalitén på utbildningen. Ett systematiskt kvalitetsarbete är nyckeln menar Malin Petersson, förstelärare i svenska på Ljungenskolan i Furulund.

– För att lyckas krävs långsiktighet – att hålla i och hålla ut! Fokusområden hjälper oss fokusera på några saker istället för att försöka göra allt på en gång.

Hur har ert sätt att arbeta förändrats?

– Det finns idag en tydlighet i vad förändringsarbete innebär och vad målet är. Jag tror det har lett till en ökad vi-känsla, skolorna i kommunen gör det här tillsammans! Via utvärderingar synar vi vad vi behöver arbeta vidare med och vi vet vad som förväntas av oss, både uppifrån och från våra elever och föräldrar. Vi är med och påverkar och vet vilka våra  utvecklingsområden är redan innan höstterminen börjar. Fler är engagerade i utvecklingsarbeten, det finns ett tydligt ledarskap där förstelärare har mandat att leda utvecklingen framåt i olika konstellationer. Samtidigt har det kollegiala lärandet blivit allt viktigare.

Vad har Framtidens skola inneburit för dig?

– Främst tydligare fokusområden. Jag är handledare för Läslyftet, arbetar med Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd för årskurs 1 och för att skapa ett fungerade samarbete mellan förskola, F-klass och 1–3-lärare. I ansvaret ingår att sprida det vidare till mina kollegor.

Hur fortsätter ni arbetet?

– Med våra centrala utvecklingsområden; satsningen på svenska genom Läslyftet, vårt fokus på betyg och bedömning där vi arbetar med att förtydliga målen för eleverna och den digitala satsningen. Vi genomför interna utbildningar i hur vi kan använda IT-verktyg som Green room, geocaching, VR-glasögon och beeboot. Vi utvecklar delaktigheten hos föräldrarna och arbetar med att skapa lugn och ro i klassrummen. Allting handlar i slutändan om att vi vill skapa en bättre och högre kvalitet i undervisningen.

Gunilla Frangeur är rektor på Ljungenskolan. Hon betonar vikten av att arbeta strategiskt.

– För att lyckas krävs att vi kartlägger, följer upp, tar lärdom och utvecklar vårt arbete på alla  nivåer; skol-, klass- och individnivå. För mig som rektor handlar det också om att utmana och uppmuntra min personal. Jag arbetar med att skapa arbetsglädje. Vi ser, firar och gläds tillsammans åt våra framgångar.

Framtidens skola

  • Femårigt projekt för att säkerställa alla elevers rätt till en bra utbildning och tillgång till en bra skola.
  • Utgått från varje skolas egna förutsättningar där rektorer och pedagoger har utvecklat skolan utifrån dess styrande dokument.
  • Arbetssätt, metoder och mötet mellan pedagoger och elever har varit centrala delar.
Uppdaterad 2017-08-08

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.00
Tisdag 08.00 - 16.00
Onsdag 08.00 - 16.00
Torsdag 08.00 - 16.00
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER