Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn

Detta behandlades på tekniska nämnden den 5 december

Här är några av de ärenden som beslutades på tekniska nämndens sammanträde.

Uppdaterade grävbestämmelser

Tekniska nämnden beslutade om nya grävbestämmelser.

I de nya grävbestämmelserna blir det tydligt att ledningsägaren är ansvarig för hela processen kring grävningen. Arbetsmiljöansvaret blir tydligare och ligger på ledningsägaren fullt ut. Även nya och högre krav på asflatens tjocklek har tagits fram för vissa ytor och garantitiden utökas från två till tre år efter färdigställda arbeten. Alla grävningar ska skyltas upp med vilken ledningsägare som utför arbetet, så att allmänheten lättare ska veta vad som pågår på våra allmänna platser.

Lokala trafikföreskrifter om parkering på Unionsgatan i Kävlinge

Tekniska nämnden beslutade att begränsa parkeringstiden till 30 minuter på parkeringsplatserna närmast Unionstorget. Övriga delar behåller tvåtimmarsbegränsningen som gäller i dagsläget.

E-förslag om ny lekplats i Hofterup/Ålstorp

Ett e-förslag med önskemål om en ny lekplats i Hofterup/Ålstorp har lämnats in till kommunen. Tekniska nämnden beslutade att inte bygga en ny lekplats eftersom det är ett område med vägförening som huvudman.

 

Uppdaterad 2017-12-06

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00