Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Beslut om ny nämndsorganisation

Kommunstyrelsen har fattat beslut om en ny nämndsorganisation. Beslutet kommer efter en omfattande utredning som tillsammans med förslaget på reviderad organisation under hösten har diskuterats bland kommunens politiker. Syftet med den nya organisationen är att möta framtidens utmaningar med en mer flexibel organisation som gör det enklare att omfördela resurser.

Förslaget på ny nämndsorganisation ska nu upp på dagordningen till Kommunfullmäktige. Blir det klartecken där kommer den nya organisationen att träda i kraft den 1 jan 2019.

– Det är drygt 25 år sedan vi satte den nuvarande organisationen. Det har varit en överlag bra och ändamålsenlig organisation. Men ökade behov hos medborgarna och ökad förändringshastighet tillsammans med en större komplexitet i sakfrågorna och en tuffare ekonomi gör att det är läge att utvärdera och göra vissa justeringar. Allt för att vi ska fortsätta att vara framgångsrika, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi vill skapa förutsättningar för bra styrning genom att stärka kommunstyrelsens ledande roll. Syftet med det är att skapa bättre utrymme för övergripande prioriteringar och därigenom öka möjligheterna att nå målen. Men det är viktigt att poängtera att vi har ett bra utgångsläge och en utgångspunkt i arbetet har varit att identifiera allt som fungerar bra i den nuvarande organisationen. Det ska så klart värnas, liksom den goda kulturen och andan.

Förändringarna innebär i korthet:

  • Tekniska nämnden upphör och dess uppgifter övertas av kommunstyrelsen. Uppgifterna kan antingen lösas via ett tekniskt utskott eller genom att frågorna hanteras direkt av kommunstyrelsen med en mer långtgående delegation.
  • Nuvarande bildningsnämnd delas i en ny nämnd för skola/förskola och en ny nämnd för arbetsmarknadsprogram, fritid/kultur, gymnasieskola, vuxenutbildning och individ-och familjeomsorg.
  • Miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde består så när som på att planfrågor flyttas över till kommunstyrelsen, där ett planutskott inrättas.
  • Socialnämndens verksamhetsområde reduceras med individ- och familjeomsorg enligt ovan. I övrigt inga förändringar.
  • Valberedningsnämnden upphör och dess uppgifter tas över av partiföreträdargruppen.
  • Överförmyndarnämnden upphör och ersätts av en överförmyndare i likhet med hur frågorna organiseras i samarbetskommunerna Lomma, Staffanstorp och Burlöv.

Förslag på ny nämndsorganisation

Förslag ny nämndorganisation.

Nämnder har inte namngivits än. Detta för att stimulera till ett friare tänkande, utan att alltför mycket relatera till traditionella strukturer.

Uppdaterad 2017-11-22

 

E-post
kontakt@kavlinge.se

Telefonnummer
046-73 90 00

Organisationsnummer: 21 20 00 1058

 

Postadress
Kävlinge kommun
Verksamhetens namn
244 80 Kävlinge

Besöksadress
Kullagatan 2, Kävlinge

 

Öppettider
Måndag 08.00 - 16.30
Tisdag 08.00 - 17.00
Onsdag 08.00 - 16.30
Torsdag 08.00 - 16.30
Fredag 08.00 - 15.00

FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER