Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

16 miljoner till hälsosatsning för medarbetare i Burlöv, Kävlinge och Lomma kommuner

Burlöv, Kävlinge och Lomma kommuner har beviljats totalt 16 miljoner kronor av Europeiska socialfonden till en satsning på hälsa. Projektet innefattar kompetensutveckling och insatser för att förebygga ohälsa och bidra till ett mer hållbart arbetsliv och riktar sig till alla medarbetare i de tre kommunerna.

– Det här är en unik möjlighet för oss att förebygga ohälsa och öka förutsättningarna för att våra medarbetare och ledare mår bra och utvecklas. För att forma en god arbetsmiljö behöver vi fokusera på nyckelfaktorer som motivation, samarbete, kreativitet och delaktighet, säger Mikael Persson, kommundirektör i Kävlinge kommun.

– Våra arbetsförhållanden blir allt viktigare när behovet av kompetenta medarbetare ökar. Att då enbart fokusera på att få bort riskfaktorer i arbetsmiljön är otillräckligt. Med den här satsningen hoppas vi öka möjligheterna att behålla medarbetare, rekrytera god kompetens och sänka sjukfrånvaron, säger Lars-Åke Ståhl, kommundirektör i Burlövs kommun.

– För att nå de positiva resultat och effekter som vi önskar är det viktigt att vi tar ett helhetgrepp. Viktigt är också att vi gör det tillsammans med en hög delaktighet. Satsningen är långsiktig och sträcker sig längre än projektet, en del av effekterna kommer vi inte se förrän längre fram, säger Jan Sohlmer, kommundirektör i Lomma kommun.

Projektet kommer pågå under två år med start den 1 november i år. Satsningen utgår från tre spår: organisatoriska förutsättningar, nära ledarskap och hälsofrämjande medarbetarskap. Under projektets gång kommer medarbetare erbjudas kompetensutveckling och aktiviteter kopplade till förebyggande av ohälsa.  Det kan till exempel handla om workshops och föreläsningar men även om att ta fram individuella hälsoprofiler samt identifiera och i vissa delar utveckla organisatoriska förutsättningar.

Uppdaterad 2017-06-28

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00