Tyck till om Kävlinge kommun

Dela

Tipsa en kompis
Dela på Twitter Dela på Facebook
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Polisen och Kävlinge kommun har tagit fram gemensamt medborgarlöfte

Pia Almström och Patrik Ahrlin skriver under det gemensamma medborgarlöftet för 2017.

Pia Almström och Patrik Ahrlin skriver under det gemensamma medborgarlöftet för 2017.

Patrik Ahrlin, lokalpolisområdeschef i Kävlinge, och Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande, skrev idag under ett gemensamt medborgarlöfte för 2017 med aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten.

– Kävlinge är bland de tryggaste kommunerna i Sverige men upplevs trots det som otrygg av en del. Nu kommer vi genomföra ett antal gemensamma insatser mot lokala problem med syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet, säger Pia Almström, kommunstyrelsens ordförande.

Det här ska vi göra 2017

 • Utveckla och utöka grannsamverkanskonceptet genom minst två nya uppstartsmöten samt erbjuda redan befintliga grannsamverkansföreningar minst två informationstillfällen där även information kring märkDNA ska ges.
 • Öka synligheten/närvaron på underrättelsestyrda platser.
 • Genomföra minst två trygghetsskapande insatser under perioden i samverkan mellan polis, polisens volontärer och företrädare för kommunen.
 • Polisen ska genomföra minst en trafikinsats i veckan grundat på aktuell problembild från tips, underrättelser eller samtal med medborgare.
 • Genomföra minst två trygghetsvandringar med inriktning på trafikmiljön. Underlaget ska vara platser som upplevs som otrygga och där det finns en förbättringspotential.
 • Polisen ska i det brottsförebyggande arbetet kring ungdomar göra minst två besök per månad på kommunens fritidsgårdar under de tider då gårdarna har hög besöksfrekvens.

Det här ska vi åstadkomma tillsammans

Polisens övergripande mål är att minska brottsligheten och öka tryggheten. Till detta kopplas också att komma närmare medborgarna. I detta medborgarlöfte förenas denna strävan med utgångspunkt i den lokala lägesbilden.

 • Den upplevda tryggheten i kommande trygghetsmätningar ska öka.
 • En satsning kring bostadsinbrotten ska medföra en ytterligare sänkning av dessa. Redan under hösten 2016 inleddes en satsning kring grannsamverkan och DNA-märkning. Detta arbete ska fortsätta under 2017.
 • Medborgarnas trygghet i trafiken ska öka.
 • Den lokala polisen ska öka sin synlighet genom trygghetsvandringar och närvaro på underrättelsestyrda platser. Närvaron ska för medborgarna vara brottsförebyggande, trygghetskapande och kontaktskapande.
 • Arbetet kring ungdomar i deras miljöer ska stärkas, för att förebygga en brottslig utveckling.

Läs hela medborgarlöftetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Uppdaterad 2016-12-20

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00