Dela

Tipsa en kompis
Dela på Facebook Dela på LinkedIn
Nyheten är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

På gång i kommunen

Här har vi samlat några av alla projekt som är igång. Har du koll på allt som händer?

Ny förskola i Stationsstaden

I anslutning till den nya stadsdelen byggs en modern förskola anpassad efter dagens  pedagogik. Exempelvis kommer det att finnas ateljéer för skapande verksamhet och  vattenverkstäder, rum anpassade för experiment där barnen får ta reda på hur vatten fungerar. Även de yttre miljöerna är byggda för utforskande och lek med stora ytor med lekutrustning som balanslek, stockar, gungor och lekkullar. Förskolan får åtta avdelningar för 144 barn och i samband med öppnandet stängs Rinnebäcks förskola. Inflyttning mars 2017.

Stationsområdet i Furulund blir samlingspunkt

2020 beräknas persontrafiken på Lommabanan vara igång, till dess ska stationsområdet byggas om till en samlingspunkt för tåg- och busstrafik. En utredning om hur trafiken inom  hela orten påverkas har gjorts, nu ska detaljplaner tas fram. Planen är att bygga gång- och cykeltunnlar under järnvägen, dels vid stationsområdet, dels mellan Parkgatan och  Bryggaregatan. Längs järnvägens norra sida föreslås en pendlar- och en cykelparkering.
Det föreslås även en cykelparkering på den södra sidan. Solgatans respektive Kungsgatans plankorsningar byggs bort och det kommer att byggas ett mötesspår utanför Stävie. Planerad byggstart 2019.

Silon i Kävlinge rivs till våren

Planeringsarbetet inför att riva silon intill Stationsstaden pågår. Själva rivningsarbetet  örväntas ta 3–6 månader att genomföra och rivstarten är planerad till våren 2017.

MärkDNA till kommunen

Färre antal bostadsinbrott och större möjligheter att få tillbaka värdesaker om det ändå  händer. Med märkDNA kan du som privatperson agera förebyggande och samtidigt öka din egen trygghet. Nu satsar Polisen och Kävlinge gemensamt på att införa märkningen i kommunen. Lomma och Staffanstorp var först ut bland de skånska kommunerna,
där har antalet inbrott sjunkit och märkDNA kan vara en av anledningarna. Det används sedan
många år också i England och USA med lyckat resultat. Där har även annan brottslighet minskat.

Vill du beställa märkDNA?

Kontakta först ditt försäkringsbolag för eventuellaavtal med leverantörer. Du kan också beställa själv, här hittar du kampanjkoder från de tre största leverantörerna.

Torget i Kävlinge byggs om

Torget höjs upp till samma nivå som Stenhuggaregatan och trappor anläggs ner mot  Lärcentrum och Unionsgatan. En ny fontän med tolv stycken vattenstrålar i markplan byggs. Strålarna programmeras digitalt för att ha olika höjd och intensitet och kan även stängas av när det är torghandel eller marknad. På torget anläggs även nya träd och ny markbeläggning i form av grå slipad smågatsten. Klart våren 2017.

Ny belysning på utvalda platser

Järnvägsbron längs Kvarngatan i Kävlinge planeras under vintern att få ny effektbelysning.  Ytterligare platser för ny effektbelysning undersöks, bland annat gång- och cykelbron bron över E6:an och bron över E6:an till Lyckehusen.

Uppdaterad 2018-04-09

Besöksadress: Kullagatan 2 i Kävlinge
Postadress: Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

046-73 90 00